3 dec 2018

Bacheloropleiding in Natuurkunde

Ir. BADAL, Aroenprekash (Roy)

DE OPLEIDING

De Bacheloropleiding Natuurkunde is een driejarige academische opleiding, verdeeld in de Bachelor-I-fase (1 jaar nominaal; 2 jaar maximaal) en de Bachelor-II fase (2 jaar nominaal; totale studie maximaal 5 jaar). De student wordt opgeleid om zowel meteen te kunnen werken (bedrijfsleven, overheid maar ook onderwijs) als om verder te studeren tot het Masterniveau en eventueel het Ph. D.-niveau.
De studie is vooral aantrekkelijk voor personen die een breed inzicht willen hebben in natuurkundige theorieën en processen. De afgestudeerde kan een fysisch probleem vanuit meerdere kanten analyseren en deze manier van analytisch denken ook toepassen op geheel andere vakgebieden.

OPLEIDINGSPROGRAMMA

Het eerste jaar dient zowel als inleiding tot enkele belangrijke onderdelen van de Natuurkunde, alsook om de student te laten beseffen of Natuurkunde inderdaad een goede keuze was. Indien de behaalde resultaten ondermaats zijn, moet aan het laatste worden getwijfeld en moet keuze van een ander vakgebied worden overwogen.

In het tweede jaar is er zowel verdieping van enkele eerstejaarsvakken als uitbreiding middels nieuwe vakken als kwantummechanica, fysische transportverschijnselen etc.

De studie wordt afgerond met een afstudeerproject waarbij de student moet aantonen in staat te zijn om reeds verkregen theoretische kennis, onderzoek vaardigheden en praktisch inzicht tot een geheel samen te voegen, waarbij tevens nieuwe kennis en vaardigheden, indien nodig, zelfstandig worden aangeleerd.

Van de student wordt een kritische, leergierige maar ook ethische houding verwacht, waarbij beseft wordt dat Natuurkundige kennis veel positiefs aan de maatschappij kan leveren, maar ook misbruikt kan worden. Het kritisch kunnen nadenken wordt ondermeer bevorderd middels het stellen van vragen, die tot nadenken dwingen.

Het opleidingstraject is als volgt:

 

OPLEIDINGSTRAJECT
STUDIEJAAR
ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN
ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN
JAAR1 60 0
JAAR2 60 0
JAAR3 41 19

ACCREDITATIE

De procedure om tot accreditatie van de Bacheloropleiding Natuurkunde te komen was in maart 2020 voor een groot deel afgewerkt. Maar vanwege de covid-19 crisis moest afronden van deze procedure worden uitgesteld. Op dit moment (augustus 2020) is er nog geen zicht op het hervatten van dit afrondingsproces.

NA DE OPLEIDING

Werken na de Studie/Verder studeren

Na de studie kan de student meteen het werkveld betreden (bedrijfsleven, overheid of onderwijs) maar ook kiezen voor verder studeren tot het Masterniveau of eventueel het Ph.D.-niveau.

Het werkveld zal in eerste instantie met Natuurkunde te maken hebben. Maar de ervaring leert dat fysici na enkele jaren goede managers kunnen worden en ook daadwerkelijk worden, vanwege de aangeleerde analytische denkwijze.

 

VERDER STUDEREN

Het programma van de Bacheloropleiding Natuurkunde werd eind 2019 door de Toelatingscommissie van de Universiteit van Twente geëvalueerd. Het resultaat daarvan werd per brief van 13 december 2019 aan de opleiding medegedeeld. Na de inleiding vervolgt de brief met:

Op basis van het programma en de daarin aangeboden kennis, competenties en      vaardigheden, stellen we vast dat een afgeronde bacheloropleiding Natuurkunde, zoals      die wordt aangeboden aan de Universiteit van Suriname, directe toelaatbaarheid tot de      masteropleiding Applied Physics aan de Universiteit Twente mogelijk maakt.

Alhoewel deze brief alleen voor de Universiteit van Twente geldt, is de kans zeer groot dat andere universiteiten in Nederland, voor zover die een soortgelijke masteropleiding verzorgen, hetzelfde standpunt zullen innemen. Nadat de opleiding geaccrediteerd is, wordt deze kans internationaal natuurlijk nog groter.

TOELATINGSEISEN

Om toegelaten te worden tot de opleiding moet de kandidaat:

a.          een VWO diploma met een S-pakket hebben behaald, met minimaal een 6 voor Natuurkunde en Wiskunde 1 of
b.          een gelijkwaardige opleiding met succes hebben voltooid, waarbij de eisen  in overeenstemming met punt a  opgesteld zijn of worden.

 

Downloads:

• Studiegids Bacheloropleiding Natuurkunde 2022 – 2023 
• Brochure Bacheloropleiding Natuurkunde 2019 – 2020 

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

OPLEIDING NATUURKUNDE

Universiteitscomplex
Leysweg 86, gebouw 17
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2325
E-mail: fwnw@uvs.edu