12 dec 2017

Bacheloropleiding in Public Administration

APAPOE, Ine Drs.

Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think!
Albert Einstein

DE OPLEIDING

Public Administration (PA) is een opleiding waarin vraagstukken van bestuur, organisatie en beleid in een nationale, regionale en internationale context centraal staan. Zij steunt daarbij op verschillende disciplines als sociologie, politicologie en economie. PA belicht verschillende aspecten in de publieke sector en de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de nationale en internationale samenleving (bestuurlijke, politieke, organisatorische, juridische en financiële aspecten).

De opleiding kent 2 afstudeervarianten:
1. Bestuur, Beleid en Management van de Publieke Sector
2. Internationale Betrekkingen

OPLEIDINGSPROGRAMMA

De bacheloropleiding in Public Administration is een wetenschappelijke opleiding die 3 jaar duurt. Voor het behalen van het bachelordiploma moet de student 180 studiepunten behalen. Het eerste studiejaar, de B-I fase, heeft zowel een oriënterende als een selecterende functie. De B-I fase kan tevens aangeduid worden als het selectiejaar waarin de student aantoont geschikt te zijn voor deze studie. De B-I fase omvat 60 studiepunten.

De bacheloropleiding bestaat uit twee delen: een brede basisopleiding in de bestuurs- en organisatiewetenschap en in algemene academische en onderzoeksvaardigheden, en een specialisatietraject, waarbij studenten kiezen uit de variant Internationale betrekkingen (gericht op organisatie- en beleidsvraagstukken in de internationale context) of de variant Bestuur, Beleid en Management van de Publieke Sector (waarin het functioneren en de beleidsvoering van publieke instellingen in een nationale context centraal staan).

Van de student wordt een academische leerhouding verwacht. De opleiding stapt geleidelijk af van het traditionele werkcollege en past steeds meer activerende werkvormen toe. Het e.e.a. impliceert dat studenten voorbereid naar de colleges moeten komen. Bij de meeste vakken (zeker bij de vakken die te maken hebben met het ontwikkelen van specifieke vaardigheden) worden grote groepen opgesplitst zodat de aanpak ‘persoonlijker’ wordt.

Het behalen van de B-I fase geeft toelating tot de B-II fase. De B-II fase omvat 120 studiepunten.

OPLEIDINGSTRAJECT

STUDIEJAAR
ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN
ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN
JAAR 1
60
0
JAAR 2
61
0
JAAR 3
59
6

 

NA DE OPLEIDING

Public Administration richt zich op de opleiding van kader voor organisaties in de publieke sector in brede zin: overheid, parastatale instellingen en organisaties met een maatschappelijke taak of missie, zowel in een nationale als internationale context. Daarnaast richt de opleiding zich op de vorming van sociale wetenschappers die in staat zijn als zelfstandige onderzoeker in deze discipline werkzaam te zijn. Het voor deze functies gewenste niveau wordt gerealiseerd door een combinatie van een bachelor- en een masteropleiding. Alumni van de bacheloropleiding Public Administration hebben zowel nationaal als internationaal (bv. in Rusland, Brazilië, Nederland, Trinidad & Tobago, etc.) succesvol hun masteropleidingen afgerond. Zij die kiezen voor de arbeidsmarktkomen terecht in verschillende functies in de publieke sector.

Werken na de Studie

Als Bachelor of Science ben je in staat om op wetenschappelijk verantwoorde wijze onderzoek te doen en een beroep uit te oefenen waarvoor een Bachelor of Science vereist is. Kies je ervoor of ben je genoodzaakt om direct de arbeidsmarkt op te gaan, dan kan je meteen aan de slag bij:

• de overheid en overheidsbedrijven en -instellingen
• werkgevers– en werknemers organisaties, adviesbureaus, NGO’s en IO’s
• overige bedrijven en/of organisatie met een maatschappelijke taak of missie

Verdere Studie

Na je bacheloropleiding in Public Administration kan je nog verder blijven studeren aan de AdeKUS. Dat kan ook als je na je bacheloropleiding de arbeidsmarkt opgaat. We bieden masteropleidingen na reguliere werktijden aan.
Voor een overzicht van de masteropleidingen die door de AdeKUS worden aangeboden, bezoek de pagina Masteropleidingen.

 

TOELATINGSEISEN

De Bacheloropleiding Public Administration heeft als toelatingseis:

–     een diploma van het Voorbereidend WetenschappelijkOnderwijs (VWO) of
–     een certificaat van het Universitair Schakeljaar of
–     een verklaring van de behaalde Colloquium Doctum toets

 

DOWNLOADS

Brochure Bachelor in Public Administration 2019/2020
Studiegids Bachelor in Public Administration 2022-2023

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

OPLEIDING PUBLIC ADMINISTRATION

Universiteitscomplex | Gebouw 21
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2511 of 2473
E-mail: opleiding-pa@uvs.edu

By Comments off december 12, 2017