12 dec 2017

Bacheloropleiding in Public Administration

APAPOE, Ine Drs.

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.
– Nelson Mandela

DE OPLEIDING

Public Administration is een brede opleiding, die studenten zodanig opleidt dat de afgestudeerde in staat is om vraagstukken en processen van bestuur, organisatie en beleid in nationale, regionale en internationale context te onderzoeken en daarvoor (beleids-) adviezen uit te brengen. De studierichting is bedoeld voor iedereen die zich willen toeleggen op een functie binnen het openbaar bestuur, die niet zich niet alleen richt op de publieke sector (De Overheid), maar ook binnen de particuliere sector en maatschappelijke organisaties.

OPLEIDINGSPROGRAMMA

Het onderwijsprogramma duurt nominale drie jaar en schenkt aandacht aan de ontwikkeling van academische en onderzoeksvaardigheden. De B-I fase duurt nominaal een jaar en maximaal twee jaar. Na succesvolle voltooiing van deze fase wordt het B-I certificaat uitgereikt. De tweede fase van het programma (B-11) duurt nominaal twee jaren. Deze omvat het tweede en derde studiejaar (3de t/m 6de semester). Daarbij kunnen studenten vanaf het 4de semester van de opleiding kiezen voor een van twee studievarianten: nl. Bestuur, Beleid en Management of Internationale betrekkingen.

De opleiding probeert aan te sluiten bij de actuele wetenschappelijke en in de praktijk toegepaste inzichten. Om dit te bewerkstelligen organiseert de studierichting verschillende activiteiten. Eén daarvan is de Bestuurskunde week, bedoeld om te theorie en praktijk te verbinden maar ook om de samenleving bekend te maken met de mogelijkheden die de opleiding biedt en welke belangrijke bijdrage zij kan leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Voor de overdracht van het onderwijs worden zowel hoor als werkcolleges verzorgd. Daarnaast worden afhankelijk van de vakinhoud, ook gastcolleges en excursies georganiseerd.

OPLEIDINGSTRAJECT

STUDIEJAAR
ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN
ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN
JAAR 1
60
0
JAAR 2
61
6
JAAR 3
59
0

NA DE OPLEIDING

Werken na de Studie
PA studenten worden opgeleid om een functie te bekleden als junior beleidsmedewerker bij de Surinaamse overheid, maar vele afgestudeerden vinden hun emplooi bij de particuliere sector, NGO’s en andere organisaties binnen de maatschappij

Verder Studeren
Studenten die hun bachelor studie hebben afgerond kunnen hun studie voortzetten door een Masteropleiding te volgen in Suriname (de masters die worden aangeboden door de ADEKUS) of aan een buitenlandse universiteit.

Voor een overzicht van de masteropleidingen die door de AdeKUS worden aangeboden, bezoek de pagina Masteropleidingen.

TOELATINGSEISEN

De studenten met een diploma van het VWO, het Schakeljaar van de ADEKUS en studenten die hun colloquium doctum examen hebben behaald kunnen zich inschrijven voor de opleiding Public Administration

 

DOWNLOADS

Brochure Bachelor in Public Administration 2024 
Studiegids Bachelor in Public Administration 2023-2024

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

OPLEIDING PUBLIC ADMINISTRATION

Universiteitscomplex | Gebouw 21
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2511 of 2473
E-mail: opleiding-pa@uvs.edu of ine.apapoe@uvs.edu 

By Comments off december 12, 2017