9 sep 2021

Bacheloropleiding in Public Health

KRISHNADATH, Ingrid

Dr. MD, MPH

“For he who has health has hope; and he who has hope, has everything.”
-Owen Arthur

De Opleiding

Deze Bachelors opleiding in Public Health (BSPH) heeft tot doel:
1. Kader te vormen, welke in staat is om middels een kritische wetenschappelijke benadering van Public Health gegevens, het nemen van besluiten gebaseerd op wetenschappelijk bewijs te ondersteunen.
2. Public Health kader te vormen dat multisectoraal inzetbaar is op het gebied van de preventie in brede zin.
3. Public Health kader te vormen dat breed opgeleid is met inzicht in culturele, etnische en andere diversiteiten in de Surinaamse context.

 

OPLEIDINGSPROGRAMMA

De bachelor of Science opleiding in Public Health is een onafgebroken studie en bestaat uit 3 (drie) studiejaren met een totaal van 180 ECTS. De opleiding is een voltijdse dagopleiding en is opgedeeld in 2 (twee) fasen, t.w. een BI fase en een BII fase. De BI fase duurt 1 (één) jaar en wordt afgesloten met het BI examen. De BII fase duurt 2 (twee jaren) en wordt afgesloten met het Bachelor of Science thesis.

De opleiding is opgebouwd uit vijf leerlijnen: 1. Wetenschappelijk onderzoek; 2. Gedrag en gezondheid. 3. Gezondheidsbeleid en management; 4. Public health prioriteiten en 5. Milieu en gezondheid.

En vakken zoals Gezondheidszorgbeleid, De gezonde mens, Sociale determinanten van gezondheid, Milieugezondheid, Epidemiologie, Biostatistiek en Gedragsveranderingscommunicatie komen aan de orde. Het onderwijs wordt verzorgt met hoorcolleges discussies, workshops, practica en korte stages. Van de studenten in de opleiding wordt verwacht dat ze over een hoge mate van zelfstandigheid beschikken.

OPLEIDINGSTRAJECT
STUDIEJAAR ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN
JAAR1 60 nvt
JAAR2 60 nvt
JAAR3 60 nvt
NA DE OPLEIDING

In de bachelor fase van de studierichting public health wordt de student voorbereid om deel te kunnen nemen aan een meer specialistisch georiënteerde vervolgmasteropleiding of om als middenkader te functioneren binnen banen met hoge maatschappelijke relevantie. Het BSPH programma is een generalistisch programma met verplichte leergebieden. Indien de student zich verder wil specialiseren in Public Health, kan hij/zij in de bestaande Masters naast het verplichte curriculum, op basis van eigen belangstelling keuzevakken volgen en afstuderen in een bepaalde afstudeerrichting (zgn “tracks”/specialisaties zoals bijvoorbeeld epidemiologie, health education).

De BSPH afgestudeerde levert een bijdrage aan het identificeren, begrijpen en analyseren van complexe public health problemen, om vervolgens ondersteuning te bieden aan oplossingsmodellen hiervoor, rekening houdend met de diversiteit binnen de gemeenschap(pen) waarin de problemen zich voordoen. De BSPH afgestudeerde kan als middenkader zowel in als buiten de volksgezondheid werken, conform het “Health in all Policies”(PAHO 2015) principe en dit zowel in de publieke, private als vrijwilligers- en gemeenschapssector. Hij/zij kan op basis van wetenschappelijke kennis, vaardigheden en ethisch verantwoorde methoden assisteren bij gezondheid gerelateerd onderzoek, programma-ontwikkeling, beleidsformulering en preventie en gezondheidseducatie met het oog op vermindering van ziekte en verbetering van de gezondheid en het welzijn van individuen en gemeenschappen. De BSPH afgestudeerde kan bijvoorbeeld ondersteunen bij het ontwikkelen, promoten en uitvoeren van programma’s voor een gezonde levensstijl, immunisatieprogramma’s, screening enz.

 

TOELATINGSEISEN

Men dient in het bezit te zijn van één van de volgende diploma’s:

  • Een VWO diploma behaald aan een Surinaamse V.O.S school, met het vakkenpakket biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde-1, met een puntenaantal van minimaal 24 behaald voor deze vakken.
  • Een diploma van het Schakeljaar Anton de Kom Universiteit (medisch pakket met minimaal 24 punten).
  • Een door Studiefaciliteiten aan bovengenoemd VWO gelijkgesteld diploma.

Ook dient men in het bezit te zijn van de Surinaamse nationaliteit en woonachtig te zijn in Suriname. De Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur kan hiervan ontheffing verlenen.

 

DOWNLOADS

Vragen? Neem dan gerust contact op met 

OPLEIDING PUBLIC HEALTH

Kernkampweg 5-7
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 441007 ext. 680 of 631
E-mail: bureau-fmew@uvs.edu

By Comments off september 9, 2021