10 jun 2017

Bacheloropleiding in Rechtswetenschap

Kasdipowidjojo, Jimmy

Meester in de Rechten

RC-FJW@uvs.edu of Jimmy.Kasdipowidjojo@uvs.edu
Telefoon #: (597) 465558 ext.no. 2388

DE OPLEIDING

De rechtswetenschap houdt zich bezig met de systematische bestudering van het recht. De opleiding stimuleert en daagt je uit tot analytisch denken en om een kritische houding te blijven ontwikkelen betreffende juridische en maatschappelijke vraagstukken op zowel nationaal als internationaal niveau.

 

OPLEIDINGSPROGRAMMA

De bacheloropleiding in de Rechtswetenschap is een wetenschappelijke opleiding van drie jaar. De opleiding duurt 3 jaar. Voor het behalen van een bachelor diploma moet de student 180 studiepunten behalen. Deze studiepunten kunnen in drie studie­jaren behaald worden, te weten in de bachelor I-fase en de bachelor II fase. Binnen het studieprogramma zijn de vakken op elkaar afgestemd met niveauverschillen. Met de niveauverschillen wordt de samenhang in het programma inzichtelijk gemaakt. De student begint bij niveau 1 om vervolgens niveau 2 te kunnen volgen en af te ronden met niveau 3.

Het eerste studiejaar, de B-I-fase, heeft zowel een oriënterende als een selecterende functie.
De B-I-fase kan tevens aangeduid worden als het selectiejaar waarin de student aantoont geschikt te zijn voor deze studie. De B-I-fase omvat 60 studiepunten.

Bij het aanbieden van de onderwijseenheden wordt naast de klassieke methode van hoorcolleges en werkcolleges ook aandacht besteed aan, oefenzittingen, rollenspelen, werkbezoeken aan diverse instanties en instituten die te maken hebben met recht en rechtspraak.

OPLEIDINGSTRAJECT

STUDIEJAAR
ECTS-CREDITS
JAAR 1
60
JAAR 2
60
JAAR 3
60

 

NA DE OPLEIDING

De Bacheloropleiding vormt de basis voor het volgen van een masteropleiding. De afgestudeerde van de bacheloropleiding in de Rechtswetenschap, is gerechtigd de titel Bachelor of Laws (LLB) te voeren en kan daarmee een keuze maken om rechtstreeks tot de arbeidsmarkt toe te treden. Wil je echter verder studeren voor de zogenaamde togaberoepen (rechter, officier van justitie en advocaat), dan is het belangrijk een masteropleiding te doorlopen.

Werken na de Studie

Als bachelor in de Rechtswetenschap ben je een juridisch geschoolde medewerker die de keuze kan maken om door te studeren of om direct de arbeidsmarkt op te gaan. Kies je ervoor of ben je genoodzaakt om direct arbeidsmarkt op te gaan, dan kan je als juridisch medewerker werkzaam zijn bij:

  • de overheid en de rechterlijke macht;
  • advocaten- en notariskantoren;
  • banken en andersoortige financiële instellingen;
  • verzekeringsmaatschappijen;
  • werkgevers – en werknemers organisaties;
  • adviesbureaus;
  • niet gouvernementele organisaties;
  • overige bedrijven en/ of organisatie.
Verdere Studie

Na je bacheloropleiding kan je nog verder blijven studeren aan de AdeKUS. Dat kan ook als je na je bacheloropleiding de arbeidsmarkt opgaat. Momenteel biedt de Faculteit der Juridische Wetenschappen de masteropleiding in het Surinaams Recht aan.

 

TOELATINGSEISEN

Om toegelaten te worden tot de bacheloropleiding in de rechtswetenschap moet je in het bezit zijn van een VWO of daaraan gelijkgesteld diploma met het vak Economie I of Wiskunde I. Is jouw diploma en of vakkenpakket niet voldoende, dan kun je door middel van het colloquium Doctum of na afronding van een schakeljaar met het vak Wiskunde I of Wiskunde II of Economie I en Nederlands met een voldoend cijfer alsnog worden toegelaten.

 

DOWNLOADS

Brochure Bacheloropleiding in de Rechtswetenschap
Studiegids Bacheloropleiding in de Rechtswetenschap 2023/2024

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

FACULTEIT DER JURIDISCHE WETENSCHAPPEN

Universiteitscomplex | Gebouw 6
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext.no. 2544 / 2502 / 2509/ 2388
E-mail: RC-FJW@uvs.edu of Jimmy.Kasdipowidjojo@uvs.edu

By Comments off juni 10, 2017