10 jun 2017

Bacheloropleiding in Rechtswetenschap

KOORNDIJK, Ruchama

Meester in de Rechten

De rechtswetenschap houdt zich bezig met de systematische bestudering van het recht.
De afgestudeerde van de bacheloropleiding in de Rechtswetenschap, is gerechtigd de titel Bachelor of Laws (LLB) te voeren. De afgestudeerden van de bacheloropleiding in de rechtswetenschap hebben geen toegang tot de zogenaamde togaberoepen (rechter, officier van justitie en advocaat). Daarvoor is noodzakelijk dat zij de masteropleiding in het Surinaams Recht succesvol afronden. Het diploma van de bacheloropleiding in de rechtswetenschap in combinatie met het master diploma Surinaams Recht levert civiel effect voor de togaberoepen.

 

OPLEIDINGSPROGRAMMA

De bacheloropleiding in de Rechtswetenschap is een wetenschappelijke opleiding. De opleiding duurt 3 jaar. Voor het behalen van een bachelor diploma moet de student 180 studiepunten behalen. Het eerste studiejaar, de B-I fase, heeft zowel een oriënterende als een selecterende functie. De B-I fase kan tevens aangeduid worden als het selectiejaar waarin de student aantoont geschikt te zijn voor deze studie. De B-I fase omvat 60 studiepunten.

Binnen het studieprogramma zijn de vakken op elkaar afgestemd met niveauverschillen. Met de niveauverschillen wordt de samenhang in het programma inzichtelijk gemaakt. De student begint bij niveau 1 om vervolgens niveau 2 te kunnen volgen en af te ronden met niveau 3.

Bij het aanbieden van de onderwijseenheden wordt naast de klassieke methode van hoorcolleges en werkcolleges ook aandacht besteed aan, oefenzittingen, rollenspelen, werkbezoeken aan diverse instanties en instituten die te maken hebben met recht en rechtspraak.

De opleiding stimuleert studenten en daagt ze uit tot analytisch denken en om een kritische houding te blijven ontwikkelen betreffende juridische en maatschappelijke vraagstukken op zowel nationaal als internationaal niveau.

Het behalen van de B-I fase geeft toelating tot de B-II fase. De B-II fase omvat 120 studiepunten.

 

OPLEIDINGSTRAJECT

STUDIEJAAR
ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN
ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN
JAAR 1
60
0
JAAR 2
69
0
JAAR 3
39
12

 

NA DE OPLEIDING

De bacheloropleiding in de Rechtswetenschap vormt de basis voor het volgen van een masteropleiding. De afgestudeerde van de opleiding draagt de titel van Bachelor of Laws (LLB), maar heeft geen rechtstreekse toegang tot de togaberoepen. Om een togaberoep uit te kunnen oefenen, is het daarom belangrijk om na de bacheloropleiding een masteropleiding te doorlopen.

Werken na de Studie

Als Bachelor of Laws ben je in staat om op wetenschappelijk verantwoorde wijze onderzoek te doen en een beroep uit te oefenen waarvoor een Bachelor of Laws vereist is. Kies je ervoor of ben je genoodzaakt om direct de arbeidsmarkt op te gaan, dan kan je juridisch medewerker zijn bij:

• de overheid, rechterlijke macht, advocaten- en notariskantoren
• banken, verzekeringsmaatschappijen en andersoortige financiële instellingen
• werkgevers– en werknemers organisaties, adviesbureaus, NGO’s en IO’s
• overige bedrijven en/of organisatie

Verdere Studie

Na je bacheloropleiding in de Rechtswetenschap kan je nog verder blijven studeren aan de AdeKUS. Dat kan ook als je na je bacheloropleiding de arbeidsmarkt opgaat. We bieden masteropleidingen na reguliere werktijden aan.
Momenteel wordt door de Faculteit Juridische Wetenschappen de masteropleiding Surinaams Recht (MSR) aangeboden.

 

TOELATINGSEISEN

Om toegelaten te worden tot de opleiding Bachelor in de Rechtswetenschap, moet je in het bezit zijn van een VWO of daaraan gelijkgesteld diploma met het vak Economie I of Wiskunde I. Is jouw diploma en of vakkenpakket niet voldoende, dan kun je door middel van het Colloquium Doctum diploma of na afronding van een schakeljaar met het vak Economie I of Wiskunde I alsnog worden toegelaten.

 

DOWNLOADS

Brochure Bacheloropleiding in de Rechtswetenschap 2019/2020
Studiegids Bacheloropleiding in de Rechtswetenschap 2017/2018

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

FACULTEIT DER JURIDISCHE WETENSCHAPPEN

Universiteitscomplex | Gebouw 6
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2502/2509
E-mail: fjw-decanaat@uvs.edu

By Comments off juni 10, 2017