14 dec 2017

Bacheloropleiding in Scheikunde

KARTOPAWIRO, Joëlle

Dr

Research

DE OPLEIDING 

De opleiding Scheikunde is een 3-jarige Bachelor opleiding die in maart 2017 is geaccrediteerd door NOVA. Hierbij worden internationale standaarden gehanteerd en kan de student na de Bachelor opleiding zowel aan de AdeKUS als internationaal een Masterstudie volgen.

Tijdens deze opleiding wordt de student zowel theoretische als praktische kennis bijgebracht in diverse onderwerpen van de chemie. De student leert onder andere kritisch en onderzoeksgericht denken, wetenschappelijke methoden en technieken toepassen op het gebied van de chemie, alsook oplossingsgericht te zijn om maatschappelijke uitdagingen, de chemie rakende, aan te pakken.

OPLEIDINGSPROGRAMMA

Het Bachelor programma bestaat uit de Bachelor-I fase, die jaar 1 beslaat, en de Bachelor-II fase die gevormd wordt door jaar 2 en 3. In het eerste jaar van de opleiding maakt de student kennis met de kern van de chemie. Vervolgens vindt er verdieping plaats in jaar 2 en wordt in jaar 3 voortgebouwd op de vakken van jaar 1 en 2.

De eerste twee jaren bestaan voornamelijk uit verplichte vakken. In jaar 3 worden naast enkele verplichte vakken ook keuzevakken aangeboden zowel binnen de studierichting als buiten. Hierbij wordt de student verder aangespoord zich te ontwikkelen tot de soort chemicus hij/zij zich beoogd en om zich verder te oriënteren op het interessegebied.

De opleiding kent een drietal onderzoeksthema’s, namelijk Olie & Gas, Atmosfeer en Natuurlijke Verbindingen. Reeds in een vroeg stadium in het curriculum wordt aandacht besteed aan het onderzoekscomponent. Zo leert de student al in semester 1 ondermeer onderzoeks- en academische vaardigheden, methoden voor het uitoefenen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de chemie alsook wetenschappelijke literatuur kritisch te evalueren.

De bacheloropleiding wordt afgesloten met een onderzoeksproject aan de universiteit of in het bedrijfsleven. De student studeert dan af als Bachelor of Science in de Scheikunde.

OPLEIDINGSTRAJECT
STUDIEJAAR ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN
JAAR1 60 0
JAAR2 60 0
JAAR3 39 21

NA DE OPLEIDING

De afgestudeerde is voldoende toegerust om zich na de opleiding Bachelor Scheikunde verder te ontwikkelen middels het volgen van een Masteropleiding, zowel in Suriname als in het buitenland. Desgewenst, kan de afgestudeerde ook meteen het bedrijfsleven betreden als chemicus op het gebied van onderwijs en onderzoek aan universiteiten of andere instellingen of als wetenschapper in onder meer de olie- en gasindustrie.

TOELATINGSEISEN

Voor toelating tot de Bacheloropleiding Scheikunde is een VWO-diploma vereist met een S-pakket en moet voor de vakken Scheikunde, Wiskunde 1 en Natuurkunde minimaal een 6 zijn gehaald.

In het geval de vooropleiding afwijkt van het hierboven genoemde, zullen de aanvragen per geval in behandeling worden genomen.

DOWNLOADS

Brochure Bachelor in Scheikunde 2024
Studiegids Bachelor in Scheikunde 2023/2024
Addenum Studiegids 2021/2022

Vragen? Neem dan gerust contact op met 

OPLEIDING SCHEIKUNDE

Universiteitscomplex
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2325
E-mail: fwnw@uvs.edu / joelle.kartopawiro@uvs.edu 

By Comments off december 14, 2017