12 dec 2017

Bacheloropleiding in Sociologie

GEZIUS, Chr. Helmut Drs.

"Sociology is for people with personality" helmut.gezius@uvs.edu

Description

Research

DE OPLEIDING

De bacheloropleiding Sociologie biedt jou

  • de mogelijkheid om onder andere carrière te maken als onderzoeker, beleidsmedewerker op een ministerie, directeur van een NGO, genderspecialist of een junior consultant.
  • inzicht in relevante sociologische thema’s en maatschappelijke vraagstukken zoals de van invloed sociale media, de afname van jongeren-participatie, het belang van genderrelaties, de veranderingen in seksuele oriëntaties, de gevolgen van economische ongelijkheid, de voor-delen van gemeenschapsontwikkeling, de potenties van creative industries etc..

Bereid deze studie jou ook voor op een materstudie voor verder onderzoek naar alles wat met sociaal beleid en duurzame ontwikkeling te maken heeft? Dat klopt! De studierichting Sociologie van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen is daarom iets voor jou.

OPLEIDINGSPROGRAMMA

In het eerste jaar leer je de basisbeginselen van sociologie: onder meer de hoofdvragen in, de theoretische benaderingen, geschiedenis en ontwikkeling van sociologie (internationaal en regionaal), en academische vaardigheden. Het tweede jaar is een verdiepingsjaar. Je gaat verder met de kritische behandeling van sociologische (deel)theorieën en de relevante thema’s en debatten daarbinnen. Dit om de werkelijkheid en maatschappelijke vraagstukken te kunnen analyseren en beschrijven. In het tweede jaar doe je ook de meeste onderzoeksvaardigheden op.

In het derde jaar worden na de sociologische verdieping in het tweede jaar een aantal vakken behandeld waarbij sociologisch relevante maatschappelijke vraagstukken (op het gebied van onder-wijs, genderrelaties, gezondheidszorg, gemeenschapsontwikkeling etc.) bestudeerd worden, met onder meer aandacht voor de sociale en culturele aspecten.

Je sluit de bachelor studie af met het schrijven, presenteren en verdedigen jouw afstudeerthesis.

OPLEIDINGSTRAJECT
STUDIEJAAR
Studiepunten Hoofdvakken en ondersteunende vakken Keuzevakken
JAAR1
60 0
JAAR2
45 15
JAAR3
30 30

NA DE OPLEIDING

Na afronding van de bacheloropleiding Sociologie ben je in staat om te functioneren als een compe-tente, creatieve en verantwoordelijke deskundige op het gebied van onderzoek, onderwijs en dienst-verlening. Dit gebeurt middels: discussiecolleges, seminars, practica, veldexcursies, workshops, klein-schalig onderzoek, (poster)presentaties, debatteren, etc.

Deze studie bereidt jou ook voor op een masterstudie voor verder onderzoek naar alles wat met duurzame ontwikkeling heeft.

TOELATINGSEISEN

Om tot de studie Sociologie te worden toegelaten, moet je over één van de volgende documenten bes­chikken:

  • een VWO-diploma of gelijkgesteld diploma met Wiskunde,
  • een certificaat Schakeljaar met in het pakket Sociologie en Wiskunde,
  • Verklaring Colloquium Doctum toets met Wiskunde Q

DOWNLOADS

Brochure Bachelor in Sociologie 2024
Studiegids Bachelor in Sociologie 2022/2023

Vragen? Neem dan gerust contact op met 

De Richtingscoördinator van de Studierichting Sociologie
Universiteitscomplex
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2490
E-mail: helmut.gezius@uvs.edu

By Comments off december 12, 2017