15 mrt 2018

Bacheloropleiding in Werktuigbouwkunde

BISSESAR, Sanjeevkoemar

MSc.

DE OPLEIDING

De studierichting Werktuigbouwkunde biedt haar studenten een brede technische en wetenschappelijke opleiding om geavanceerde en gecompliceerde systemen en processen bij werktuigen, apparaten, machines en productiesystemen beter te begrijpen. Studenten verwerven kennis en inzicht met voldoende wis- en natuurkundige diepgang en ontwikkelen academische- en voor de wetenschap relevante basisvaardigheden.

De opleiding streeft er naar een goede basis te leggen op technisch en wetenschappelijk gebied zodat afgestudeerden zich verder weten te ontwikkelen tot experts die in staat zijn bestaande en nieuwe technologieën in te zetten en toekomstgerichte oplossingen te ontwikkelen op een breed industrieel en maatschappelijk terrein.

OPLEIDINGSPROGRAMMA

Het programma duurt conform het curriculum drie jaar. De b1-fase duurt één jaar en bestaat uit basisvakken met relatief veel wis- en natuurkunde vakken. De B2-fase omvat het tweede en derde studiejaar waarbij het accent ligt op de theoretische grondslagen van de studierichting zelf. Het derde jaar is eveneens gericht op de toepassing en integratie van het geleerde in de praktijk door middel van een Bsc afstudeerproject. Gedurende de opleiding is tevens aandacht voor relevante practica die als doel hebben om de theorie beter te begrijpen en om relevante experimentele en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen.

De opleiding werktuigbouwkunde werkt met een combinatie van docent gestuurd en ontwerpgericht onderwijs. Docent gestuurd onderwijs hierbij worden hoorcolleges gecombineerd met acti-verende werkvormen, werkcolleges en practica. Ontwerpgericht onderwijs voor de ontwerpvakken en de thesis.

Van de student wordt een actieve en open attitude gevraagd met eigen verantwoordelijkheid om geregeld en gestructureerd te studeren en zich voor te bereiden op de veranderende en globaliserende maatschappij.

Opleidingstraject
Studiejaar Ects-credits verplichte vakken Ects-credits keuze vakken
Jaar1 62.5 0
Jaar2 65 0
Jaar3 56.5 11

NA DE OPLEIDING

Een beginnende afgestudeerde van de opleiding werktuigbouwkun-de kan terecht komen in de beroepen van adjunct wetenschappelijk medewerker op het gebied van werktuigbouwkunde (ontwerper, technisch adviseur of productiemanager) in het bedrijfsleven (on-derzoeksinstituten, ingenieursbureaus, constructiebedrijven, pro-ductiebedrijven), bij de overheid in beleidsfuncties, in het onderwijs, e.a. Ministeries.

De Bsc-opleiding blijkt verder toegang te geven tot enkele msc-opleidingen waaronder de Msc opleiding Sustainable Management of Natural Resources (SMNR) binnen de AdeKUS; de Msc-opleiding Renewable Energy Technology aangeboden door het Institute for Graduate Studies and Research, IGSR; TU Delft; de toegang tot Utwente is opgenomen in een Memorandum of Understanding (MOU) tussen de Universiteit AdeKUS en Utwente.

Toelatingseisen

  1. Personen die in het bezit zijn van een vwo-diploma met “Wiskunde 1”, “Natuurkunde” en “Scheikunde” in het vakkenpakket;
  2. Personen die niet voldoen aan punt 1 doch een Havo of een Natin/Werktuigbouwkunde diploma hebben en in het bezit zijn van een certificaat schakeljaar (technische richting);
  3. Personen met een vwo diploma doch een deficiëntie in een van de drie der opgenoemde vakken in punt 1 hebben dienen in dat vak een schakelprogramma te volgen;
  4. Personen niet voldoend aan de hiervoor genoemde punten 1, 2, 3 doch die in het bezit zijn van een verklaring colloquium doctum toets.

DOWNLOADS

• Brochure Bacheloropleiding in Werktuigbouwkunde 2024
Studiegids Bacheloropleiding in Werktuigbouwkunde 2023 / 2024

Vragen? Neem dan gerust contact op met

OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE

Opleiding Werktuigbouwkunde
Universiteitscomplex
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2356
E-mail: secretariaat-wb@uvs.edu

By Comments off maart 15, 2018