14 dec 2017

Bacheloropleiding in Wiskunde

MAHADEWSING, Regina Msc

De zuivere wiskunde is een gouden sleutel, die alle wetenschappen opent

Description

Research

DE OPLEIDING

Het doel van de bacheloropleiding wiskunde is:

o          studenten kennis, inzicht en vaardigheden geven op het gebied van de wiskunde;
o          studenten introduceren in de hoofdgebieden van de wiskunde en in één of meer gebieden waar wiskunde wordt toegepast;
o          studenten een academische vorming geven en onderzoek vaardigheden bijbrengen;
o          studenten voorbereiden op een masteropleiding wiskunde.

Wiskunde past goed bij jou als je houdt van nadenken, niet bang bent voor abstracte theorie en als je volhardend bent. Na afronding van deze opleiding kun je ervoor kiezen om verder te studeren of te werken in verschillende branches.

 

OPLEIDINGSPROGRAMMA

Het programma van de bacheloropleiding Wiskunde omvat drie jaar. In elk studiejaar zijn 60 studiepunten te behalen. De volledige studie omvat dus 180 studiepunten. Ieder studiejaar is verdeeld in twee semesters die elk weer verdeeld zijn in twee kwartalen. De opleiding is verdeeld in twee fasen: de Bachelor‐I fase, in het eerste jaar, en de Bachelor‐II fase, in het tweede en derde jaar. In de Bachelor-I fase worden de basisvakken en algemene vakken bijgebracht. Denk hierbij aan Calculus (lijkt op Wiskunde 1), Lineaire algebra (lijkt op Wiskunde 2), Algebra, Statistiek. In de Bachelor-II fase volgt er verdieping van de vakken.

Er zijn hoor- en werkcolleges en bij enkele vakken is er ook computer practicum. Studenten moeten actief participeren tijdens colleges en genoeg tijd besteden aan opdrachten.

Er zijn naast de verplichte vakken ook keuzevakken. Ook bestaat de mogelijkheid om 5 studiepunten te besteden aan een vak buiten de studierichting.

OPLEIDINGSTRAJECT
STUDIEJAAR ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN
JAAR1 60 0
JAAR2 60 0
JAAR3 45 15

 

NA DE OPLEIDING

Onze afgestudeerde is overal inzetbaar waar analytisch nagedacht moet worden, waar complexe problemen opgelost moeten worden en waar er gerekend moet worden. Gedacht moet worden aan financiële instellingen (banken, verzekeringsmaatschappijen) en overheidsinstanties, waar er zaken doorgerekend dienen te worden of waar er inzicht verkregen moet worden in abstracte processen. Ook is er grote vraag naar onze afgestudeerden binnen ICT bedrijven en Dataverwerkings bedrijven. Onze afgestudeerde kan er dus voor kiezen om te gaan werken of verder een master opleiding (wiskunde) te volgen. Voorlopig is er geen master opleiding wiskunde in Suriname te volgen. Studenten moeten dan, eventueel met een beurs, aan een buitenlandse universiteit een masteropleiding doen. Enkele van onze afgestudeerden zijn toegelaten op buitenlandse universiteiten o.a. in Nederland, Japan en Brazilië. Ons advies is wel proberen verder te studeren.

TOELATINGSEISEN

Om tot de bachelor wiskunde toegelaten te kunnen worden, moet je in het bezit zijn van een VWO-diploma S-pakket met in het eindexamenpakket, een van de volgende combinaties:

         Wiskunde 1 en Wiskunde 2(samen minimaal 13 en voor elk minimaal een 6)
         Wiskunde 1(minimaal 7) en Natuurkunde (minimaal 6)

Personen die in het bezit zijn van een afgeronde MO-A-opleiding van het IOL worden ook toegelaten. Zij worden toegelaten als de som van het gemiddelde van de vakken Analyse 1, Analyse 2, Analyse 3 en Analyse 4 en het gemiddelde van de vakken Meetkunde 1, Meetkunde 2 en Meetkunde 3 minimaal 13 bedraagt.

 
DOWNLOADS

Brochure Bachelor in Wiskunde 2024 
Studiegids Bachelor in Wiskunde 2023/2024

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met 

OPLEIDING WISKUNDE

Administratie Richting Wiskunde
Universiteitscomplex
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2325
E-mail: fwnw@uvs.edu

By Comments off december 14, 2017