26 okt 2022

Masteropleiding Accountancy

DWARKA, Ramdath

Drs

Geld is niet het doel maar het middel om het doel te bereiken.

De opleiding

De opleiding master Bedrijfskunde stelt zich ten doel:

Een verdieping in de bedrijfskunde  en specifieke  kennis en competenties in HRM,finance en Strategie,Enterpreneurship&Leadership. De algemene doelstelling is de ontwikkeling van deskundigen  die zich  specialiseren in de complexe aspecten van de drie bovengenoemde specialisaties .

Specifiek:
De opleiding is gericht op vorming tot een academisch niveau van denken en werken.

 1. Studenten verwerven kennis van de wetenschappelijke literatuur op het vakgebied van de bedrijfskunde en krijgen skills in methoden,technieken en vaardigheden om deze kennis toe te passen.
 2. Studenten worden opgeleid voor beroepen waarin op wetenschappelijke master niveau met bedrijfskundige kennis wordt gewerkt.De bedrijfskunde als wetenschap houdt zich bezig met het op interdisciplinaire wijze bestuderen van complexe organisatie-vraagstukken en hun context.
 3. Studenten doen analyses en zoeken naar oplossingen bij complexe problemen die vanuit verschillende disciplines (bijvoorbeeld finance , economie, HRM  ) rationeel zijn.
 4. m.v. een integrale bedrijfskundige kijk worden studenten kennis en vaardigheden bijgebracht.
 5. Het onderwijs en onderzoek in de bedrijfskunde beoogt studenten kennis te ontwikkelen van het ontwerpen,ontwikkelen en verbeteren van organisaties, waardoor deze in hun geheel effectiever en efficiënter worden.

 

OPLEIDINGSPROGRAMMA

De onderstaande tabellen geven een overzicht van het aantal verplichte- en keuzevakken met daaraan gekoppeld het aantal studiepunten.

OPLEIDINGSTRAJECT

studiejaar Ects verplichte vakken Ects keuzevakken
1e jaar 60  
2e jaar 50 10
     

 NA DE OPLEIDING

Werken na de Studie

Studenten kunnen binnen de opleiding een vakkenpakket kiezen o.b.v. de 3  specialisatie gebieden. De eindtermen qua kennis zijn daarom gedeeltelijk gedifferentieerd naar specialisatie. Als specialisatiegebieden  worden onderscheiden:

 • Human Resource Management
 • Finance
 • Strategy, Entrepreneurship&leadership

De master of Science in de bedrijfskunde met de verschillende specialisaties  richt zich op een loopbaan als  HRM specialist ,bedrijfsmanager, financieel manager ,bedrijfsadviseur of als directielid in de privésector of bij de overheid.

Verdere Studie

Na je Masteropleiding in Bedrijfskunde kan je nog verder blijven studeren aan de AdeKUS. Dat kan ook als je na je Masteropleiding de arbeidsmarkt opgaat. We bieden masteropleidingen na reguliere werktijden aan.
Voor een overzicht van de masteropleidingen die door de AdeKUS worden aangeboden, bezoek de pagina Masteropleidingen.

TOELATINGSEISEN

Er zijn vier categorieën studenten die kans maken om deze opleiding te volgen, enkele met restricties, andere niet.

Deze vier groepen zijn namelijk:

 1. BSc Bedrijfskunde
 2. BSc Economie
 3. BSc andere studierichting Fmijw Adek
 4. Afgestudeerden met een vergelijkbare BSc diploma van andere opleidingsinstituten.

DOWNLOADS

• Studiegids Masteropleiding in Bedrijfskunde 2021-2022

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

STUDIERICHTING BEDRIJFSKUNDE

Universiteitscomplex | Gebouw 6 Kamernr: 1
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2441
E-mail: t.bonse@uvs.edu

By Comments off oktober 26, 2022