14 mrt 2018

Masteropleiding Sustainable Management of Natural Resources

NURMOHAMED, Riad

PhD

Het doel van het Education and Research programma in SMNR is Masters of Science-studenten op te leiden om bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling en het beheer van natuurlijke hulpbronnen in Suriname op het gebied van landbouw, biodiversiteit, bosbouw, land- en waterbeheer, natuurlijke producten, hernieuwbare energie en minerale hulpbronnen, ten behoeve van de huidige en toekomstige generaties in Suriname. De MSc-afgestudeerden zijn in staat om bij te dragen aan een geïntegreerd gebruik en beheer van de natuurlijke hulpbronnen volgens de richtlijnen van de Verenigde Naties (VN) voor duurzame ontwikkeling. Wij bieden ook post-graduate en certificaat-studieprogramma’s in SMNR aan.

 

OPLEIDINGSPROGRAMMA

Het MSc-programma omvat 122 ECTS, waarvan 30 ECTS zijn toegewezen voor de masterthesis. De verplichte vakken dienen om de eindkwalificaties van alle toekomstige afgestudeerden te halen, ongeacht de specialisatie in een of meer domeinen. Een beperkt aantal keuzevakken dient om een diepgaande studie van een of meer domeinen mogelijk te maken en biedt flexibiliteit naar de arbeidsmarkt toe. Het onderwerp van de masterthesis kan een gepaste selectie van keuzevakken vereisen.

Het programma start in november van elk academisch jaar. Het onderwijs en de examens worden in het Engels verzorgd. Vakken worden aangeboden gedurende alle maanden, met een typische duur van ongeveer twee weken voor een 5 ECTS-vak (45 uur) en een week voor een 3 ECTS-vak (25 uur). De vakken bestaan uit zowel hoorcolleges, als computerwerk, veldwerk, groepsdiscussies en presentaties. Examens worden afgenomen in juni en oktober. September is de inschrijvingsperiode voor studenten en vakantie. Gedurende het jaar worden excursies (binnenland en kustgebied) georganiseerd voor verschillende vakken. Studenten worden ook uitgenodigd voor relevante SMNR gerelateerde workshops en conferenties in Suriname.

 

OPLEIDINGSTRAJECT

STUDIEJAAR
ECTS-CREDITS VERPLICHTE VAKKEN
ECTS-CREDITS KEUZE VAKKEN
JAAR 1
54
5
JAAR 2
53
10

 

NA DE OPLEIDING

De Masteropleiding in Sustainable Management of Natural Resources vormt de basis voor het onderzoeken en adviseren over duurzame ontwikkeling. De afgestudeerde van de opleiding draagt de titel van Master of Science (MSc) enkan goede begeleiding bieden op het gebied van duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen.

Werken na de Studie

Als Master of Science ben je in staat om op wetenschappelijk verantwoorde wijze zelfstandig onderzoek te doen en een beroep uit te oefenen waarvoor een Master of Science vereist is. Kies je ervoor of ben je genoodzaakt om direct de arbeidsmarkt op te gaan, dan kan je meteen aan de slag bij:

• de overheid
• onderwijs- en onderzoeksinstellingen
• adviesbureaus, NGO’s en IO’s
• Eigen op te starten onderneming

Verdere Studie

Na je Masteropleiding in Education and Research for Sustainable Management of Natural Resources kan je nog verder blijven studeren aan de AdeKUS. Dat kan ook als je na je Masteropleiding de arbeidsmarkt opgaat. We bieden masteropleidingen na reguliere werktijden aan. Verder is het ook mogelijk om een promotietraject in Sustainable Management of Natural Resources te doorlopen.
Voor een overzicht van de masteropleidingen die door de AdeKUS worden aangeboden, bezoek de pagina Masteropleidingen.

 

TOELATINGSEISEN

Om toegelaten te worden tot de Masteropleiding in Sustainable Management of Natural Resources, moet je in het bezit zijn van een BSc of daaraan gelijkgesteld diploma op wetenschappelijk niveau. Raadpleeg de studiegids voor uitgebreidere informatie over toelating en instroom bij deze opleiding.

 

DOWNLOADS

Brochure Masteropleiding in Sustainable Management of Natural Resources 2017/2018
Studiegids Masteropleiding in Sustainable Management of Natural Resources 2019/2020

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

OPLEIDING SUSTAINABLE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES

Universiteitscomplex | Gebouw 16
Leysweg 86
Paramaribo, Suriname
Telefoon: 465558 ext. 2355/2357
E-mail: msc-smnr@uvs.edu

By Comments off maart 14, 2018