14 mrt 2018

Masteropleiding Sustainable Management of Natural Resources

SATNARAIN Usha

MSc

DE OPLEIDING

Het doel van het MSc programma in SMNR is het leveren van zeer gemotiveerde en hooggekwalificeerde academici die zijn uitgerust met kennis van en inzicht in SMNR, om vanuit een geïntegreerd sociaal en technologisch perspectief probleemoplossend wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Studenten worden opgeleid om de kansen van globalisering en de impact op lokale ontwikkeling te herkennen en om geïntegreerde sociale en technologische oplossingen te presenteren om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken in Suriname, de regio, maar ook internationaal.

De opleiding biedt 4 afstudeerrichtingen aan waarvan, afhankelijk van de vraag, elk jaar 2 starten:

 1. Land resources management
 2. Sustainable energy management
 3. Sustainable food systems
 4. Water resources management

 

OPLEIDINGSPROGRAMMA

Het MSc programma in SMNR omvat 120 ECTS, waarvan 30 ECTS zijn toegewezen voor de masterthesis. De gemeenschappelijke vakken dienen om de eindkwalificaties van alle toekomstige afgestudeerden te halen, ongeacht de specialisatie in een of meer domeinen. Een aantal specialisatievakken dient om een ​​diepgaande studie van een thema mogelijk te maken.

Het programma start in november van elk academisch jaar. Het onderwijs en de examens worden in het Engels verzorgd. Vakken worden aangeboden in een bloksysteem; de duur van een vak is afhankelijk van het aantal studiepunten. Een 5 ECTS-vak duurt 5 weken, die worden afgesloten met de toetsing van dat vak. De vakken bestaan uit zowel hoorcolleges, als computerwerk, veldwerk, groepsdiscussies en presentaties.

September is de inschrijvingsperiode voor studenten en vakantie. Gedurende het jaar worden excursies (binnenland en kustgebied) georganiseerd voor verschillende vakken. Studenten worden ook uitgenodigd voor relevante SMNR gerelateerde workshops en conferenties in Suriname.

OPLEIDINGSTRAJECT

STUDIEJAAR ECTS-CREDITS GEMEENSCHAPPELIJKE VAKKEN ECTS-CREDITS AFSTUDEERRICHTINGSVAKKEN
JAAR 1 40 15
JAAR 2 25 30
JAAR 3 10 45

NA DE OPLEIDING

De afgestudeerde heeft kennis verkregen over de thema’s duurzaam land, energie, voedsel en water management. De afgestudeerde kan relevante problemen identificeren op het gebied van duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, is in staat om adequate en relevante gegevens te verzamelen op een ethisch verantwoorde manier, kan data zeer kritisch interpreteren en analyseren en is in staat om adequate en degelijke oplossingsmodellen te formuleren voor complexe problemen. De afgestudeerde heeft vaardigheden om professioneel te rapporteren, kennis over te dragen aan anderen, wetenschappelijk onderbouwde presentaties te houden en onderzoeksresultaten te publiceren in wetenschappelijke media. De afgestudeerde is in staat om geïmplementeerde oplossingen te monitoren en evalueren voor natuurlijke hulpbronnen gerelateerde managementproblemen. De afgestudeerde is in staat om initiatieven te nemen, de leiding te nemen in een team en samen te werken met anderen.

Werken na de Studie

De afgestudeerde van de MSc in SMNR is in staat om op wetenschappelijk verantwoorde wijze zelfstandig onderzoek te doen en een beroep uit te oefenen waarvoor een Master of Science vereist is. De afgestudeerde kan meteen aan de slag bij:

 • de overheid
 • onderwijs- en onderzoeksinstellingen
 • adviesbureaus, NGO’s en IO’s
 • Eigen op te starten onderneming

Verder Studeren

Afgestudeerden kunnen ook in een promotietraject op het gebied van SMNR stappen.

TOELATINGSEISEN

De MSc in SMNR-opleiding kent de volgende hoofdtoelatingseis: een Bachelor of Science-diploma van opleidingen van de FTeW of FWNW (Biologie) of daaraan gelijkgesteld en een gemiddeld cijfer van 7.0 of hoger.

Studenten met een gemiddeld cijfer van 6.5 tot 6.9 worden voorwaardelijk toegelaten; bij goede presentaties mogen zij na een jaar doorgaan met de studie. Studenten met een gemiddeld cijfer van < 6.5 worden niet toegelaten.

Aanvullende eisen worden per dossier bekeken, waaronder indiening van de volgende documenten, alvorens de finale toelating plaatsvindt:

 • aanvraagformulier,
 • motivatiebrief (in het Engels); deze brief moet aangeven waarom men deze opleiding wil doen en wat het kan beteken voor de student zijn carrière,
 • gewaarmerkte cijferlijst en diploma,
 • CV (in het Engels),
 • adviesbrief van de werkgever (dit is vrijblijvend).

Indien nodig kan de richtingscoördinator de kandidaatstudent oproepen voor een gesprek.

De volgende bacheloropleidingen van de FTeW en FWNW geven toegang tot de Master in SMNR-opleiding (https://www.uvs.edu/studie/aanbod/bacheloropleidingen/):

DOWNLOADS

• Brochure Masteropleiding in Sustainable Management of Natural Resources
Studiegids Masteropleiding in Sustainable Management of Natural Resources

 

Vragen? Neem dan gerust contact op met

OPLEIDING SUSTAINABLE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES

MSc in SMNR office
Department SMNR
Faculty of Technology | Anton de Kom University of Suriname
Leysweg 86, POB 9212, Suriname  | Gebouw 16, Kamer 52
Phone: (597) 465558 # 2355
Email: msc-smnr@uvs.edu
Website: www.msc-smnr.org | http://www.uvs.edu

By Comments off maart 14, 2018