Op de Faculteit der Maatschappijwetenschappen (FMijW) bestaat er bij de studierichting Public Administration momenteel plaatsingsmogelijkheid voor

2x docent (deeltijds)
 met expertise in het Openbaar bestuur

 

Functie-inhoud:

Het verzorgen van onderwijs op bachelorniveau, onderzoek en dienstverlening

 

Dat houdt onder andere in:

Onderwijstaken:

  • Bijdragen aan de ontwikkeling van het curriculum van de opleiding op universitair niveau;
  • Verzorgen van onderwijs in de desbetreffende onderdelen op universitair niveau en alles wat daarmee samenhangt, zoals toetsen, begeleiden, enz.;
  • Begeleiden van studenten met hun afstudeerproject;
  • Samenwerken in teamverband aan onderwijsevaluatie en -verbetering;

 

Onderzoekstaken:

  • Verricht onderzoek conform het onderzoeksprogramma van de studierichting

 

Dienstverlenende taken:

  • Verricht dienstverlening, intern en extern, conform het plan van de studierichting

 

Functieprofiel:

  • Minimaal afgeronde universitaire Doctoraal- of Masteropleiding met als expertise het Openbaar Betuur;
  • Minimaal twee jaar werkervaring in de brede praktijk van overheidscommunicatie en- Voorlichting en of Internationale politiek
  • Bij voorkeur twee jaren onderwijservaring op HBO/Universitair niveau.

 

Informatie:

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de Richtingscoördinator, I. Apapoe te bereiken op telefoonnummer 465558 toestel 2511 of ine.apapoe@uvs.edu

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een cv kunt u uiterlijk 21 juli 2022 richten aan de HR Manager, drs. M.E. Achthoven, in het BAK-gebouw Universiteitscomplex – Leysweg of per email recruitment@uvs.edu

Gaarne in subject vermelden: ‘Voornaam + achternaam/ Sollicitatie Bacheloropleiding Public Administration

By Comments off juni 21, 2022