Op de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen (FMijW) bestaat er momenteel plaatsingsmogelijkheid voor een

Administratief Medewerker Examencommissie

 

Doel van de functie:

Uitvoeren van administratieve werkzaamheden ten behoeve van de Examencommissie, zodanig dat deze bijdragen aan een tijdige en juiste (administratieve) verwerking en vastlegging van gegevens betreffende onderwijs en dienstverlening.

 

Functie-inhoud:

 • Doet voorstellen om de kwaliteit van alle werkprocessen binnen het examenbureau te verbeteren;
 • Het aanvragen en ontvangen van alle ExamenCie gerelateerde taken en bijhouden van statistieken en andere relevante informatie t.b.v. jaarverslagen van de Examencie;
 • Het verifiëren van thesistitels bij de bibliotheek van de Universiteit;
 • Draagt voorstellen aan tot het verbeteren van regels en processen rondom afname van toetsen;
 • Zorgt voor de administratieve/secretariële en logistieke ondersteuning van de faculteit administratie; de examencommissie; examinatoren en de surveillanten;
 • Het bijhouden van een apart databestand m.b.t. studievoortganggegevens van studenten die achterlopen op de studie;
 • Onderhouden van contact tussen de studenten en de examencommissie leden;
 • Invoeren van goedgekeurde thesis titels;
 • Ondersteunen bij de organisatie van examencommissie vergaderingen;
 • Het assisteren van de Examencommissie leden met de administratieve werkzaamheden;
 • Het treffen van voorbereidingen van de vergaderingen van de examencommissie;
 • Assisteren bij de afhandeling van alle correspondentie betreffende Examencommissie;
 • Registreren en archiveren van brieven/documenten van studenten t.b.v.de Examencommissie;
 • Het genereren van overzichten op verzoek examencommissie.

 

Functieprofiel:

 • Minimaal een afgeronde door MinOWC erkende middelbare opleiding, bij voorkeur administratieve richting.
 • Ervaring met Word en Excel.
 • Kennis van de administratieve en logistieke processen;
 • Organisatorische vaardigheden;
 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
 • Integriteit; geheimhoudingsplicht
 • Een kritische, op verbetering gerichte attitude;
 • Samenwerkingsgericht en teamspeler;
 • Een servicegerichte instelling;
 • Accuraat;

 

Informatie:

Voor nadere informatie bent u terecht bij de mevr. P. Nesty, Decaan FMijW,  te bereiken op toestel 3865 of per email pauline.nesty@uvs.edu

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een CV kunt u tot uiterlijk 01 maart 2024 richten aan de HR Manager, mevr. drs. M. E. Achthoven, BAK-gebouw, Universiteitscomplex – Leysweg of per email recruitment@uvs.edu

By Comments off februari 14, 2024