Op de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen (FMijW) bestaat er momenteel plaatsingsmogelijkheid voor een

Administratief Medewerker

 

Doel van de functie:

Uitvoeren van administratieve werkzaamheden ten behoeve van het bureau van de Faculteit, zodanig dat deze bijdragen aan een tijdige en juiste (administratieve) verwerking en vastlegging van gegevens betreffende onderwijs en dienstverlening.

 

Functie-inhoud:

 • Maken van overzichten uit het studentenbestand en onderhouden van de studentendossiers;
 • Zorgt voor de administratieve informatievoorziening de examencommissie, examinatoren en de surveillanten;
 • Draagt voorstellen aan tot het vaststellen van regels met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens afname toetsen van het examen of examenonderdelen;
 • Adviseert en bewaakt m.b.t. procedures en/of richtlijnen op het gebied van examenvoorzieningen in bijzondere situaties;
 • Organiseren van de administratieve en logistieke voorbereiding van de tentamens/examens (w.o. kopiëren tentamenwerken, opmaken van intekenlijsten);
 • Verwerken en uitgifte doen van de tentamens;
 • Vastleggen en verstrekken van de tentamenresultaten en of cijferlijsten aan studenten;
 • Registreren en beheren van studentgegevens en studievoortganggegevens (dossier controle en cijferadministratie);
 • Afhandeling van alle correspondentie betreffende onderwijs gerelateerde afspraken ten behoeve van de Faculteit;
 • Archiveren van op de werkzaamheden betrekking hebbende bescheiden/ documenten;
 • Het aanleggen en onderhouden van (elektronische) dossiers;

 

Functieprofiel:

 • Minimaal een afgeronde door MinowC erkende middelbare opleiding, bij voorkeur administratieve richting
 • Ervaring met Word en Excel;
 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
 • Een kritische, op verbetering gerichte attitude;
 • Samenwerkingsgericht en teamspeler;
 • Een klant- en servicegerichte instelling;
 • Integriteit en geheimhoudingsplicht;
 • Accuraat;
 • Stressbestendig;
 • Het eigen werk goed kunnen plannen en organiseren.

 

Informatie:

Voor nadere informatie bent u terecht bij de mevr. P. Nesty, Decaan FMijW,  te bereiken op toestel 3865 of per email pauline.nesty@uvs.edu

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een CV kunt u tot uiterlijk 1 maart 2024 richten aan de HR Manager, mevr. drs. M. E. Achthoven, BAK-gebouw, Universiteitscomplex – Leysweg of per email recruitment@uvs.edu

By Comments off februari 14, 2024