Op het Instituut voor Maatschappijwetenschappelijk Onderzoek (IMWO) is er plaatsingsmogelijkheid voor een:

Assistent Onderzoeker (deeltijds, 20 uren per week)

 

Doel van de functie:

Het leren voorbereiden en uitvoeren van marktonderzoek teneinde zelfstandig een marktonderzoek uit te voeren.

 

Functie-inhoud:

 • Het bestuderen van de probleemstelling/vraagstelling en vakliteratuur/voorschriften over de te verrichten projecten en het helpen formuleren van de vraagstelling.
 • Het doen van voorstellen voor de onderzoeksopzet en -planning vanuit de eigen expertise en conform de op het IMWO gebruikte methoden.
 • Het coördineren van logistieke, administratieve en andere veldwerkzaamheden t.b.v. onderzoeks- en dienstverleningsprojecten.
 • Het vastleggen van onderzoeksgegevens in een onderzoeksjournaal en het bespreken hiervan met de senior onderzoeker.
 • Het leveren van een (zelfstandige) bijdrage aan (delen van) onderzoeksrapporten en wetenschappelijke publicaties.
 • Het geven van instructies/advies over theorie, methoden en technieken teneinde bij te dragen aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van studenten, medewerkers en/of stagiaires.

 

Functieprofiel:

 • Student van de Faculteit Maatschappijwetenschappen in de laatste fase van zijn of haar studie (thesis);
 • Affiniteit met onderzoek doen;
 • Analytisch vermogen;
 • Leergierig zijn;
 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse, Engelse taal en het Sranan;
 • Computervaardigheden met name in MS Word, MS Excel en Powerpoint;
 • Samenwerkingsgericht en teamspeler;
 • Bereid zijn trainingen en/of workshops te volgen.

 

Informatie:

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de directeur IMWO, mevr. N. Moe Soe Let. te bereiken op het telefoonnummer 465558 toestel 2447 of per e-mail Natasha.MoeSoeLet@uvs.edu

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een relevante CV kunt u tot uiterlijk 8 april 2024 richten aan de  HR. Manager, drs. M. E. Achthoven, BAK-gebouw, Universiteitscomplex – Leysweg of per e-mail: recruitment@uvs.edu

By Comments off maart 13, 2024