Op het Bureau van Universitair Schakeljaar is er plaatsingsmogelijkheid voor een

Chef de Bureau

 

Doel van de functie:

Zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing bij de uitvoering van administratieve en ondersteunende werkzaamheden, binnen het vastgestelde beleid van het Schakeljaar, teneinde bij te dragen aan het verwezenlijken van een tijdige en juiste (administratieve) verwerking en vastlegging van gegevens betreffende onderwijs en dienstverlening opgenomen in voornoemd beleid van het Schakeljaar.

 

Functie-inhoud:

 • Bijdragen aan de ontwikkeling van het beleid van het Bureau Schakeljaar;
 • Zorgdragen voor het ontwikkelen en implementatie van het plan van het Bureau Schakeljaar;
 • Leiding en sturing geven aan medewerkers en werkzaamheden binnen het Schakeljaar;
 • Uitvoeren van de onderwijsadministratie, organiseren van tentamens en vastleggen van de studievoortgangsresultaten;
 • Beheren en verwerken van de presentielijst / verloven van het technisch administratief personeel van het Bureau Schakeljaar;
 • Verricht alle in het verlengde van de functie liggende werkzaamheden.

 

Functieprofiel:

 • Minimaal een afgeronde Middelbare opleiding en een aanvullende Office Managementopleiding op HBO-niveau;
 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal;
 • Vaardigheid in leidinggeven w.o. stimuleren, motiveren en coachen van medewerkers;
 • Vaardigheid in het plannen en uitvoeren van specifiek onderwijs gerelateerde activiteiten;
 • Een kritische, op verbetering gerichte instelling;
 • Samenwerkingsgericht en teamspeler;
 • Een klant- en servicegerichte instelling;
 • Accuraat;

 

Informatie:

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de Coördinator Schakeljaar, de heer Robby D. Rambali, te bereiken via 465558 toestelnummer 2468 / 2467 of per mail robby.rambali@uvs.edu

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een relevante CV kunt u tot uiterlijk 12 juni 2023 richten aan HR Manager, drs. M. E. Achthoven, BAK-gebouw, Universiteitscomplex – Leysweg of per email recruitment@uvs.edu

By Comments off mei 29, 2023