Op het Decanaat van de Interfaculteit Graduate Studies and Research (IGSR) bestaat er momenteel plaatsingsmogelijkheid voor een

Conciërge (deeltijds)

 

Doel van de functie:

Bijdragen aan het beheer van (delen van) het gebouw, volgens vastgelegde procedures en werkinstructies, teneinde gebruikers in staat te stellen gebruik te maken van toegankelijke, veilige, schone en functionele gebouwen en faciliteiten.

 

Functie-inhoud:

 • Gebruiksklaar maken van ruimten, alsmede signaleren van onveilige en onwenselijke situaties en het nemen van passende maatregelen;
 • Klaarzetten van apparatuur en meubilair;
 • Voeren van sleutelbeheer en sleuteluitgifte;
 • Toezicht houden op naleving huishoudelijk reglement;
 • Verhelpen en voorkomen van onveilige situaties;
 • Het onderzoeken van gebreken en storingen aan apparatuur en het zo nodig zelf verhelpen daarvan, dan wel het inschakelen van derden;
 • Controleren van verwarming en aircosysteem;
 • Controleren van andere installaties z.a. overheadprojector, etc.;
 • Uitvoeren van diverse kleine (preventieve) onderhoudswerkzaamheden;
 • Verhelpen van storingen en klachten;
 • Inventariseren van wensen en behoeften van opdrachtgever en gebruikers;
 • Helpt in de uitvoering van administratieve werkzaamheden;
 • Verricht alle in het verlengde van de functie liggende werkzaamheden.

 

Functieprofiel:

 • Minimaal een afgeronde Middelbare Technische Opleiding (NATIN of gelijkgesteld)
 • Is beschikbaar van 16:30-21:30 uur (in de middag)
 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
 • Proactief handelen;
 • Resultaatgericht werken;
 • Stressbestendig;
 • Plannen en organiseren.

Informatie:

Voor nadere informatie bent u terecht bij Chef de Bureau IGSR, Mw. Soraya Sitaram, te bereiken op telefoonnummer 490900 of per email Soraya.Sitaram@uvs.edu.

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een CV kunt u tot uiterlijk 04 april 2024  richten aan de , mevr. drs. M. E. Achthoven, BAK-gebouw, Universiteitscomplex – Leysweg of per email recruitment@uvs.edu.

By Comments off maart 21, 2024