Voor het bureau van de Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW) zijn wij dringend op zoek naar een:

Conciërge

 

Doel van de functie:

Het uitvoeren van ondersteunende taken ten behoeve van het functioneel gebruik van de faculteitsgebouwen alsmede het verlenen van ondersteunende diensten aan gebruikers van deze gebouwen.

 

Functie-inhoud:

 • Ziet toe op een verantwoord gebruik van de verschillende onder het beheer van de Faculteit/Instituut staande gebouwen en ruimten;
 • Zorgt voor het aan- en uitschakelen van airco’s, lichten en andere apparatuur en geeft storingen e.d. gelijk door aan de technische dienst;
 • Ziet toe op een tijdige schoonmaak en onderhoud van de ruimten;
 • Verricht ondersteunende diensten aan docenten, de leiding, studenten en derden die gebruik maken van de gebouwen/ruimten;
 • Verleend desgevraagd assistentie bij logistieke werkzaamheden t.b.v. bijv. workshops, lezingen en afstudeerpresentaties;
 • Verricht op verzoek (incidenteel voorkomende) overige werkzaamheden van vergelijkbaar niveau.

 

Functie-eisen:

 • Beschikt minimaal een door MinOWC erkende afgeronde Technische Opleiding NATIN/AMTO en over enige technische- en computerkennis;
 • Kan in redelijke mate omgaan met apparatuur en weet bij storingen op te treden;
 • Heeft inzicht in de organisatie van onderwijsinstellingen en op basis van de collegeroosters de ruimten gebruiksklaar maken;
 • Beschikt over vaardigheden en inzichten om routinematig controlewerkzaamheden te verrichten;
 • Is in staat zelfstandig te werken en beschikt over goede contactuele eigenschappen;
 • Bereid zijn in shift verband te werken.

 

Informatie:

Voor nadere informatie bent u terecht bij de Directeur Bureau FTeW, mevrouw Joyce Baidjnath Panday, te bereiken via 465558 toestelnummer 2317 of per email joyce.baidjnathpanday@uvs.edu

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een CV kunt u tot uiterlijk 15 februari 2024 richten aan de HR Manager, mevr. drs. M.E. Achthoven, BAK-gebouw, Universiteitscomplex – Leysweg of per email: recruitment@uvs.edu

By Comments off februari 1, 2024