Bij de Nationale Zoölogische Collectie van Suriname/Centrum voor Milieu Onderzoek (NZCS/CMO) bestaat er momenteel plaatsingsmogelijkheid voor een

 

Coördinator Documentatie

 

Doel van de functie:

De Coördinator Documentatie voert het beheer over de subafdeling Documentatie uit, evenals de acquisitie en opname van nieuwe literatuur in het bestand. Coördineren van de werkzaamheden binnen de subafdeling en het begeleiden van bezoekers aan de Documentatie.

 

Functie-inhoud:

 • Het in kaart brengen van de werkzaamheden van de subafdeling Documentatie middels het ontwikkelen van een procesmodel en bijbehorende procedures.
 • Coördineren van de activiteiten van de subafdeling Documentatie.
 • Coördineren van de invoer van data van (nieuwe) literatuur.
 • Coördineren van de acquisitie van literatuur (o.a. reprints, nieuwe boeken).
 • Coördineren van abonnementen op tijdschriften.
 • Zoeken en downloaden van relevante literatuur van het internet.
 • Contact houden met de overige subafdelingshoofden van NZCS/CMO en overige hoofdgebruikers van de Documentatie betreffende de aanschaf van literatuur.
 • Contact houden met relevante instellingen en organisaties in binnen- en buitenland (o.a. Centrale Bibliotheek, Surinaams Museum).
 • Identificeren, en in afstemming met hoofd NZCS/CMO, schrijven en uitvoeren van projecten ter verbetering en uitbreiding van de Documentatie.
 • Begeleiden van studenten en andere bezoekers van de Documentatie.
 • Het onderhouden en toegankelijk maken van het digitaal bestand van de Documentatie.
 • Het beheren van de ABCD-database en toegankelijk maken voor de bezoekers van de Documentatie.
 • het toepassen van moderne technologie bij het uitvoeren van de werkzaamheden binnen de subafdeling Documentatie.
 • Coördineren van de database op het internet.
 • Verzorgen, updaten en doorgeleiden van data voor de Nationale Database.
 • Het bijwonen van gerelateerde workshops en trainingen op vraag van het hoofd NZCS/CMO.
 • Het assisteren, op vraag van het hoofd NZCS/CMO, bij andere activiteiten van het instituut.

 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Is verantwoordelijk voor:

 • Beheren van de subafdeling Documentatie volgens de procedures.
 • Verantwoordelijk voor de verwerking en plaatsing van (nieuwe) literatuur in het bestand van de Documentatie.
 • Verantwoordelijk voor beheer van de Documentatie.
 • Verantwoordelijk voor contact met bibliotheken en andere instellingen aangaande literatuur in binnen- en buitenland.

Is bevoegd tot:
In afstemming met het hoofd NZCS/CMO, afspraken ten aanzien van diensten voor onderhoud van de subafdeling Documentatie, doorgeleiden naar het secretariaat NZCS/CMO.

 

Functieprofiel:

 • Minimaal een afgeronde HBO-opleiding op het vakgebied literatuur- en of bibliotheek beheer.
 • Ruime ervaring op het gebied van bibliotheek- en literatuurbeheer;
 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
 • Een kritische, op verbetering gerichte attitude;
 • Leiderschapskwaliteiten bezitten;
 • Samenwerkingsgericht en teamspeler;
 • Een klant- en servicegerichte instelling;
 • Accuraat;

 

Informatie:

Voor nadere informatie bent u terecht bij mw. Dr. Gwendolyn Landburg, hoofd National Zoological Collection of Suriname/Centrum voor Milieu Onderzoek, telefoon 465558 ext 2339.

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een CV kunt u tot uiterlijk 15 april 2024 richten aan de, mw. drs. M. E. Achthoven, BAK-gebouw, Universiteitscomplex – Leysweg of per email recruitment@uvs.edu.

 

By Comments off april 5, 2024