Bij de Faculteit der Technologische Wetenschappen bestaat er een vacature bij de studierichting Biologie/leerlijn Biologiekernvakken voor een

 

(deeltijds) Docent Vegetatiekunde met expertise in botanie en/of bosbouw

 

Functie-inhoud:

Het verzorgen van onderwijs op bachelor niveau, onderzoek en dienstverlening.

 

Onderwijstaken:

  • Bijdragen aan de ontwikkeling van het curriculum van de opleiding op universitair niveau;
  • Verzorgen van onderwijs in de desbetreffende onderdelen op universitair niveau en alles wat daarmee samenhangt, zoals toetsen, begeleiden, enz.;
  • Begeleiden van studenten met hun afstudeerproject;
  • Samenwerken in teamverband aan onderwijsevaluatie en -verbetering;

 

Onderzoekstaken:

  • Verricht onderzoek conform het onderzoeksprogramma van de studierichting Biologie

 

Dienstverlenende taken:

  • Verricht dienstverlening, intern en extern, conform het plan van de studierichting Elektrotechniek.

 

Functieprofiel:

  • Afgeronde universitaire Doctoraal- of Masteropleiding in Botanie of Bosbouw;
  • Minimaal twee jaar werkervaring
  • Bij voorkeur twee jaren onderwijservaring op HBO/Universitair niveau.

 

Informatie:

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de richtingscoördinator van Biologie, de heer Iwan Molgo, PhD, te bereiken op telefoonnummer 465558 toestel 2332 of per email Iwan.Molgo@uvs.edu.

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een cv kunt u uiterlijk 31 mei 2022 richten aan de HR Manager, drs. M.E. Achthoven, in het BAK-gebouw Universiteitscomplex – Leysweg of per email recruitment@uvs.edu

Gaarne in subject vermelden Sollicitatie Bacheloropleiding BiologieVegetatiekunde

 

 

 

By Comments off mei 16, 2022