Op kort termijn is op het Bureau van de Universiteit plaatsingsmogelijkheid voor een:

DIRECTEUR van het Bureau van de Universiteit

 

Deze functie heeft als doel:

 • Uitvoering geven aan het strategisch plan van de universiteit middels het opstellen van jaarplannen op verschillende beleidsterreinen die bijdragen aan de technische en administratieve ondersteuning van het Bestuur van de Universiteit(BvU);
 • Leidinggeven aan het managementteam van het Bureau van de Universiteit;
 • Zorg dragen voor de effectieve en efficiënte uitvoering / implementatie van de goedgekeurde jaarplannen en hierover periodiek rapporteren/verantwoorden aan het Bestuur van de Universiteit.

 

Daartoe gelden onder andere de volgende resultaatgebieden:

 • Bijdragen aan een geïntegreerd, lange termijn beleid, gericht op het behalen van de strategische doelstellingen van de Universiteit;
 • Richting en sturing gegeven aan de beleidsafdelingen/verschillende disciplines van het Bureau van de Universiteit;
 • Verantwoord gevoerd bedrijfseconomisch financieel beheer en beleid;
 • Tijdig opgestelde en gecontroleerde jaarverslagen van de Universiteit;
 • Optimale beschikbaarheid en bruikbaarheid van faciliteiten t.b.v. van onderwijs, onderzoek en dienstverlening van de Universiteit;
 • Kwantitatieve en kwalitatieve personele bezetting;
 • Periodieke analyses en prognoses ter verantwoording en voortzetting van het gevoerde beleid;
 • Halfjaarlijkse/kwartaalgewijze verantwoording/rapportage van het gevoerde beleid aan het Bestuur van de Universiteit.

Functieprofiel:

 • Minimaal een afgeronde Master opleiding, bij voorkeur in de Management/Bedrijfskunde/Bedrijfseconomie en minimaal 5 jaren ervaring met een trackrecord als leidinggevende in een soortgelijke functie;
 • Kennis en ervaring in de topstructuren van een universiteitsorganisatie of een hogere onderwijsinstelling is een pré;
 • Ruime managementkwaliteiten en praktische leidinggevende vaardigheden;
 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
 • Een kritische en op verbetering gerichte attitude;
 • Samenwerkingsgericht en teamspeler;
 • Besluitvaardig, onafhankelijk en objectief;
 • Kritisch en

 

Informatie:

Voor meer informatie omtrent de functie kan contact opgenomen worden met de HR Manager, mevr. M. Achthoven op telefoonnummer 499166 of de voorzitter van het BvU, prof. dr. S. A. Venetiaan op telefoonnummer 493805.

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een CV kunt u uiterlijk 24 november 2023 richten aan de Voorzitter van het BvU, prof. dr. Shanti A. Venetiaan via het e-mailadres: board@uvs.edu .

Bij het onderwerp gaarne vermelden: ‘Sollicitatie Directeur Bureau Universiteit’.

By Comments off november 13, 2023