Bij de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen bestaan er momenteel vacatures bij de studierichting Economie voor

Docent BEDRIJFSECONOMIE

 

Functie-inhoud:

Het verzorgen van onderwijs op bachelor niveau, het doen van onderzoek en het verrichten van management en commissie werkzaamheden (dienstverlening).

 

Dat houdt vooral in:

Onderwijs taken:

 • bijdragen aan de ontwikkeling van het curriculum van de opleiding op universitair niveau;
 • verzorgen van onderwijs in de desbetreffende onderdelen op universitair niveau en alles wat daarmee samenhangt (toetsen, begeleiden, enz.);
 • selecteren van relevante te bestuderen literatuur het onderdeel betreffende;
 • begeleiden van studenten met hun afstudeerprojecten;
 • samenwerken in teamverband aan onderwijsevaluatie en onderwijsverbetering.

 

Onderzoekstaken:

 • verrichten van wetenschappelijk onderzoek het eigen vakgebied rakende;
 • opzetten en uitvoeren van eigen onderzoek en studenten hierbij betrekken;
 • verbreden van kennis over statistiekmethoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek betreffende het vakgebied en deze ook toepassen;
 • publiceren van onderzoeksresultaten;

 

Dienstverlenende taken:

 • deelnemen aan werkgroepen /commissies van de universiteit/faculteit en extern;
 • inzetten van wetenschappelijke kennis voor maatschappelijke vooruitgang en kennisverspreiding;
 • inzetten voor actieve en creatieve wetenschapscommunicatie;

Functieprofiel:

 • Afgeronde Doctoraal- of Masteropleiding in Bedrijfseconomie;
 • Bij voorkeur ervaring met het verzorgen van onderwijs binnen het Hoger Onderwijs;
 • Bereid zijn in een PHD-traject te gaan.
 • Bereid zijn om trainingen ter bevordering van deskundigheid (Docent Professionalisering Onderwijs en Docent Professionalisering Research) te volgen

 

Informatie:

Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij de Richtingscoördinator Economie, dhr. Varun Y. Ramdin, MSc op telefoon 465558 toestelnummer 3851 of per email varun.ramdin@uvs.edu

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van kopie van diploma’s en een cv met vermelding van contactdata van tenminste 2 (twee) (wetenschappelijke) referenten kunt u  richten aan de HR Manager, mevr. drs. M.E. Achthoven, BAK-gebouw, Universiteitscomplex – Leysweg of per e-mail: recruitment@uvs.edu.

Gaarne in subject vermelden: ‘Sollicitatie Bedrijfseconomie’.

 

By Comments off februari 16, 2022