Bij de Faculteit der Wis- en Natuurkundige wetenschappen bestaat er bij de studierichting Biologie plaatsingsmogelijkheid voor een

Docent Biologie (voltijds) met expertise in Mariene Biologie en/of Zoölogie

 

Functie-inhoud:

Het verzorgen van onderwijs op bachelorniveau, het doen van onderzoek en het verrichten van management en commissie werkzaamheden (dienstverlening).

 

Dat houdt onder andere in:

Onderwijstaken:

  • Bijdragen aan de ontwikkeling van het curriculum van de opleiding op universitair niveau;
  • Verzorgen van onderwijs in de desbetreffende onderdelen op universitair niveau en alles wat daarmee samenhangt, zoals toetsen, begeleiden, enz.;
  • Begeleiden van studenten met hun afstudeerproject;
  • Samenwerken in teamverband aan onderwijsevaluatie en -verbetering;

 

Onderzoekstaken:

  • Verricht onderzoek conform het onderzoeksprogramma van de studierichting.

 

Dienstverlenende taken:

  • Verricht dienstverlening, intern en extern, conform het plan van de studierichting Biologie.

 

Functieprofiel:

  • Afgeronde universitaire PhD- of Masteropleiding bij voorkeur op het gebied van Mariene Biologie en/of Zoölogie;
  • U heeft kennis van systematiek en evolutie van dieren (moleculair en morphologisch).
  • U heeft bij voorkeur ervaring in de Surinaamse fauna.
  • Bij voorkeur enige jaren onderwijservaring op HBO/Universitair niveau.

 

Informatie:

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de richtingscoördinator van Biologie, de heer Iwan Molgo, PhD, per e-mail iwan.molgo@uvs.edu

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een cv kunt u richten aan de HR Manager, drs. M.E. Achthoven, in het BAK-gebouw Universiteitscomplex – Leysweg of per email recruitment@uvs.edu

Gaarne in subject vermelden: ‘Voornaam achternaam/ Sollicitatie Bacheloropleiding Biologie’

By Comments off mei 30, 2021