Bij de Faculteit der Medische Wetenschappen bestaat er plaatsingsmogelijkheid voor

Docent Farmacologie

 

Functie-inhoud:
  • Onderwijs: verzorgen van colleges Farmacologie voor derde- en vierdejaarsstudenten van de studierichting Geneeskunde en de derdejaarsstudenten van de studierichting Fysiotherapie;
  • Onderzoek: deelname aan lopende en nog op te zetten wetenschappelijke onderzoeksprojecten;
  • Dienstverlening: bereidheid zitting te nemen in een of meer universitaire of overheidscommissies belast met werkzaamheden met een academisch karakter;

Al deze activiteiten zullen onder supervisie van het afdelingshoofd worden uitgevoerd.

 

Functieprofiel:
  • Tenminste een MSc diploma in de Biomedische Wetenschappen of een vergelijkbare opleiding op zak hebben;
  • Beschikken over aantoonbare ervaring op het gebied van onderzoek in de Biomedische Wetenschappen, inclusief de opzet, uitvoer, begeleiding, interpretatie en rapportage van onderzoeksprojecten;
  • Beschikken over didactische kwaliteiten alsmede aantoonbare ervaring op het gebied van onderwijs in de Farmacologie en/of een daaraan verwante discipline;
  • Beschikken over goede communicatieve vaardigheden in woord en schrift van de Nederlandse en Engelse taal;
  • Beschikken over leidinggevende eigenschappen;
  • In teamverband kunnen werken en stressbestendig zijn;
  • Beschikken over uitstekende contactuele eigenschappen.

 

Informatie:

Voor nadere informatie kunt u terecht bij het Hoofd Farmacologie, dhr. prof. dr. D. R. Mans, te bereiken op toestelnummer 621 of per email dennis.mans@uvs.edu

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een relevante CV kunt u richten aan de HR. Manager, drs. M. E. Achthoven, BAK-gebouw, Universiteitscomplex – Leysweg of per email: recruitment@uvs.edu

 

By Comments off januari 20, 2022