Bij de Faculteit der Medische Wetenschappen is er op korte termijn een vacature bij de discipline Celbiologie voor

Docent Histologie (voltijds)

 

Functie-inhoud:

Het verzorgen van onderwijs, het doen van onderzoek en het verrichten van management en commissie werkzaamheden (dienstverlening).
Dat houdt vooral in:

Onderwijstaken:
 • • Verzorgen van de colleges Speciele Histologie (microscopische anatomie) voor de studierichtingen Geneeskunde en Fysiotherapie
 • • Bijdragen aan de ontwikkeling van het curriculum van de opleidingen op universitair niveau;
 • • Samenwerken in teamverband aan onderwijsevaluatie en onderwijsverbetering
 • • Verplicht de training Docent Professionalisering Onderwijs (DPO) van de Anton de Kom Universiteit te volgen.
Onderzoekstaken:
 • • Initiëren van zelfstandige onderzoeksprojecten voor de discipline Celbiologie
 • • Participatie in lopende onderzoeksprojecten
 • • Publiceren/ verslaglegging van onderzoeksresultaten
Dienstverlenende taken:
 • • Participatie in dienstverlening van de discipline Celbiologie
 • • Participatie in werkarmen van het bestuur van de faculteit en/of zitting nemen in adhoc commissies van de faculteit/ universiteit

 

Functieprofiel:
 • • Je hebt een afgeronde MSc opleiding Medische Biologie;
 • • Je bent bij voorkeur gepromoveerd op het gebied van de Celbiologie;
 • • Je hebt bij voorkeur aantoonbare onderwijservaring binnen het Hoger Onderwijs;
 • • Pedagogische opleiding strekt tot aanbeveling;
 • • Je hebt de bereidheid om middels een training je certificaat Docent Professionalisering Onderwijs (DPO) op korte termijn te behalen aan de Anton de Kom Universiteit;
 • • Je bent bereid tot deelname aan de training Docent Professionalisering Onderzoek (DPR) Anton de Kom Universiteit;
 • • Indien je hoogst genoten afgeronde opleiding een MSc is ben je bereid een PhD traject in te gaan;
 • • Je hebt uitstekende communicatieve eigenschappen.

 

Informatie:

Voor nadere informatie kunt u terecht bij het hoofd van de discipline Celbiologie, drs. S. van Dijk, te bereiken op toestelnummer 658 of per email sonja.vandijk@uvs.edu

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van kopie van diploma’s en een cv met vermelding van contactdata van tenminste 2 (twee) (wetenschappelijke) referenten kunt urichten aan de HR Manager, mevr. drs. M.E. Achthoven, BAK-gebouw, Universiteitscomplex – Leysweg of per e-mail: recruitment@uvs.edu .

Gaarne in subject vermelden: Sollicitatie Opleiding Geneeskunde/Fysiotherapie’.

By Comments off augustus 7, 2019