Op de Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW) bestaat er momenteel bij de studierichting Agrarische Produktie plaatsingsmogelijkheid voor een

Docent Houtkunde en -technologie (deeltijds)
met expertise in houtkunde en de karakteristieken van hout

 

Functie-inhoud:

Het verzorgen van onderwijs op bachelorniveau, onderzoek en dienstverlening

 

Dat houdt onder andere in:

Onderwijstaken:

  • Bijdragen aan de ontwikkeling van het curriculum van de opleiding op universitair niveau;
  • Verzorgen van onderwijs in de desbetreffende onderdelen op universitair niveau en alles wat daarmee samenhangt, zoals toetsen, begeleiden, enz.;
  • Begeleiden van studenten met hun afstudeerproject;
  • Samenwerken in teamverband aan onderwijsevaluatie en -verbetering;

 

Onderzoekstaken:

  • Verricht onderzoek conform het onderzoeksprogramma van de studierichting

 

Dienstverlenende taken:

  • Verricht dienstverlening, intern en extern, conform het plan van de studierichtingen

 

Functieprofiel:

  • Minimaal afgeronde universitaire Doctoraal- of Masteropleiding in Houtkunde/ Houttechnologie;
  • Minimaal twee jaar werkervaring in Houtkunde/ Houttechnologie
  • Bij voorkeur twee jaren onderwijservaring op HBO/Universitair niveau.

 

Informatie:

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de richtingscoördinator van Agrarische Produktie, prof. dr. L. Ori, via telefoonnummer 465558 toestel 2413 of lydia.ori@uvs.edu.

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een cv kunt u uiterlijk 17 Oktober 2022 richten aan de HR Manager, drs. M.E. Achthoven, in het BAK-gebouw, Universiteitscomplex Leysweg of e-mailen naar recruitment@uvs.edu.

Gaarne in het onderwerp vermelden: ´Voor + achternaam/ AP/ Hout´

 

 

By Comments off oktober 4, 2022