Op de Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW) bestaat er momenteel bij de studierichtingen Agrarische Produktie/ Geowetenschappen en Milieuwetenschappen plaatsingsmogelijkheid voor een

Docent Landmeetkunde (deeltijds)
 met expertise in Landmeetkunde en Geo-informatie

 

Functie-inhoud:

Het verzorgen van onderwijs op bachelorniveau, onderzoek en dienstverlening

 

Dat houdt onder andere in:

Onderwijstaken:

  • Bijdragen aan de ontwikkeling van het curriculum van de opleiding op universitair niveau;
  • Verzorgen van onderwijs in de desbetreffende onderdelen op universitair niveau en alles wat daarmee samenhangt, zoals toetsen, begeleiden, enz.;
  • Begeleiden van studenten met hun afstudeerproject;
  • Samenwerken in teamverband aan onderwijsevaluatie en -verbetering;

 

Onderzoekstaken:

  • Verricht onderzoek conform het onderzoeksprogramma van de studierichtingen

 

Dienstverlenende taken:

  • Verricht dienstverlening, intern en extern, conform het plan van de studierichtingen

 

Functieprofiel:

  • Minimaal afgeronde universitaire Doctoraal- of Masteropleiding in Geodesie
  • Minimaal twee jaar werkervaring op het gebied van Geodesie/landmeetkunde.
  • Bij voorkeur twee jaren onderwijservaring op HBO/Universitair niveau.

 

Informatie:

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de richtingscoördinatoren:

Agrarische Produktie: prof.  L. Ori Ph.D / telefoonnummer 465558 toestel 2410 of per email lydia.ori@uvs.edu
Milieuwetenschapen: prof. C. M. Huisden Ph.D / telefoonnummer 465558 toestel 2406 of per email max.huisden@uvs.edu
Geowetenschappen: dhr. R. Artist, MSc./ telefoonnummer 465558 toestel 2413 of per email rene.artist @uvs.edu

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een cv kunt u uiterlijk 15 september 2022 richten aan de HR Manager, drs. M.E. Achthoven, in het BAK-gebouw Universiteitscomplex – Leysweg of per email recruitment@uvs.edu

Gaarne in subject vermelden: Voornaam + achternaam/ Landmeetkunde

By Comments off augustus 15, 2022