Op de Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW) bestaat er momenteel bij de studierichting Milieuwetenschappen plaatsingsmogelijkheid voor een

Docent Milieu (voltijds)
 met expertise in chemie bij voorkeur in relatie op het gebied van het milieu

 

Functie-inhoud:

Het verzorgen van onderwijs op bachelorniveau, onderzoek en dienstverlening

 

Dat houdt onder andere in:

Onderwijstaken:

  • Bijdragen aan de ontwikkeling van het curriculum van de opleiding op universitair niveau;
  • Verzorgen van onderwijs in de desbetreffende onderdelen op universitair niveau en alles wat daarmee samenhangt, zoals toetsen, begeleiden, enz.;
  • Begeleiden van studenten met hun afstudeerproject;
  • Samenwerken in teamverband aan onderwijsevaluatie en -verbetering;

 

Onderzoekstaken:

  • Verricht onderzoek conform het onderzoeksprogramma van de studierichtingen

 

Dienstverlenende taken:

  • Verricht dienstverlening, intern en extern, conform het plan van de studierichtingen

 

Functieprofiel:

  • Minimaal afgeronde universitaire Doctoraal- of Masteropleiding in Chemie;
  • Minimaal twee jaar werkervaring op het gebied van organische en/of anorganische chemie
  • Bij voorkeur twee jaren onderwijservaring op HBO/Universitair niveau.

 

Informatie:

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de richtingscoördinator, prof. C. M. Huisden te bereiken op telefoonnummer 465558 toestel 2308 of per e-mail max.huisden@uvs.edu.

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een cv kunt u uiterlijk 21 augustus 2022 richten aan de HR Manager, drs. M.E. Achthoven, in het BAK-gebouw Universiteitscomplex – Leysweg of per email recruitment@uvs.edu

Gaarne in subject vermelden: ‘Voornaam + achternaam/ Milieuwetenschappen

 

 

By Comments off juli 21, 2022