Op de Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW) bestaat er momenteel bij de studierichting Milieuwetenschappen plaatsingsmogelijkheid voor een

Docent Milieu (voltijds)
met expertise in bodemkunde en water waaronder verontreiniging en sanering

 

Functie-inhoud:

Het verzorgen van onderwijs op bachelorniveau, onderzoek en dienstverlening

 

Dat houdt onder andere in:

Onderwijstaken:

  • Bijdragen aan de ontwikkeling van het curriculum van de opleiding op universitair niveau;
  • Verzorgen van onderwijs in de desbetreffende onderdelen op universitair niveau en alles wat daarmee samenhangt, zoals toetsen, begeleiden, enz.;
  • Begeleiden van studenten met hun afstudeerproject;
  • Samenwerken in teamverband aan onderwijsevaluatie en -verbetering;

 

Onderzoekstaken:

  • Verricht onderzoek conform het onderzoeksprogramma van de studierichtingen

 

Dienstverlenende taken:

  • Verricht dienstverlening, intern en extern, conform het plan van de studierichtingen

 

Functieprofiel:

  • Minimaal afgeronde universitaire Doctoraal- of Masteropleiding in Geologie of Bodemkunde en Water;
  • Minimaal twee jaar werkervaring in de praktijk van bodems en waterkwaliteit
  • Bij voorkeur twee jaren onderwijservaring op HBO/Universitair niveau.

 

Informatie:

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de richtingscoördinator, prof. C. M. Huisden te bereiken op telefoonnummer 465558 toestel 2308 of per e-mail max.huisden@uvs.edu.

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een cv kunt u uiterlijk 21 augustus 2022 richten aan de HR Manager, drs. M.E. Achthoven, in het BAK-gebouw Universiteitscomplex – Leysweg of per email recruitment@uvs.edu

Gaarne in subject vermelden: ‘Voornaam + achternaam/ Milieuwetenschappen

 

By Comments off juli 21, 2022