Op de Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW) bestaat er momenteel bij de studierichting Agrarische Produktie plaatsingsmogelijkheid voor een

Docent Productie van herkauwers en het management van een agrarisch bedrijf (deeltijds)
met expertise in de productie van herkauwers en het management ervan

 

Functie-inhoud:

Het verzorgen van onderwijs op bachelorniveau, onderzoek en dienstverlening

 

Dat houdt onder andere in:

Onderwijstaken:

  • Bijdragen aan de ontwikkeling van het curriculum van de opleiding op universitair niveau;
  • Verzorgen van onderwijs in de desbetreffende onderdelen op universitair niveau en alles wat daarmee samenhangt, zoals toetsen, begeleiden, enz.;
  • Begeleiden van studenten met hun afstudeerproject;
  • Samenwerken in teamverband aan onderwijsevaluatie en -verbetering;

 

Onderzoekstaken:

  • Verricht onderzoek conform het onderzoeksprogramma van de studierichtingen

 

Dienstverlenende taken:

  • Verricht dienstverlening, intern en extern, conform het plan van de studierichtingen

 

Functieprofiel:

  • Minimaal afgeronde universitaire Doctoraal- of Masteropleiding in Dierproductie/ Management;
  • Minimaal twee jaar werkervaring in onderzoek in aspecten van de productie van herkauwers en het managen van agrarische bedrijven;.
  • Bij voorkeur twee jaren onderwijservaring op HBO/ Universitair niveau.

 

Informatie:

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de richtingscoördinator van Agrarische Produktie, prof. dr. L. Ori, via telefoonnummer 465558 toestel 2413 of lydia.ori@uvs.edu.

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een cv kunt u uiterlijk 17 Oktober 2022 richten aan

de HR Manager, drs. M.E. Achthoven, in het BAK-gebouw, Universiteitscomplex Leysweg

of e-mailen naar recruitment@uvs.edu.

Gaarne in subject vermelden: ´Voor + achternaam/ AP/ Herkauwers en agrarisch bedrijf’

By Comments off oktober 4, 2022