Op de Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW) bestaat er bij de studierichting Elektrotechniek/ oriëntatie Informatietechnieken momenteel plaatsingsmogelijkheid voor

Een docent (voltijds)
met expertise in Informatietechnieken

 

Functie-inhoud:

Het verzorgen van onderwijs op bachelorniveau, het doen van onderzoek en het verrichten van management en commissie werkzaamheden (dienstverlening).

 

Dat houdt onder andere in:

 

Onderwijstaken:

  • Bijdragen aan de ontwikkeling van het curriculum van de opleiding op universitair niveau;
  • Verzorgen van onderwijs in de desbetreffende onderdelen op universitair niveau en alles wat daarmee samenhangt, zoals toetsen, begeleiden, enz.;
  • Begeleiden van studenten met hun afstudeerproject;
  • Samenwerken in teamverband aan onderwijsevaluatie en -verbetering;

 

Onderzoekstaken:

  • Verricht onderzoek conform het onderzoeksprogramma van de studierichting Elektrotechniek

 

Dienstverlenende taken:

  • Verricht dienstverlening, intern en extern, conform het plan van de studierichting Elektrotechniek.

 

Functieprofiel:

  • Afgeronde universitaire Doctoraal- of Masteropleiding in Computer Science;
  • Minimaal twee jaar werkervaring in de brede praktijk van Information Technology en aanverwante beroepen;
  • Bij voorkeur twee jaren onderwijservaring op HBO/Universitair niveau.

 

Informatie:

Voor nadere informatie kunt u terecht bij het lid van het Management Team Elektrotechniek, de heer Winston Soetosenojo, MSc., te bereiken op telefoonnummer 465558 toestel 2371 of per email winston.soetosenojo@uvs.edu

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een cv kunt u richten aan de HR Manager, drs. M.E. Achthoven, in het BAK-gebouw Universiteitscomplex – Leysweg of per email recruitment@uvs.edu

Gaarne in subject vermelden: ‘Voornaam + achternaam/ Sollicitatie Bacheloropleiding Elektrotechniek/Informatietechnieken’

By Comments off maart 22, 2022