De Bacheloropleiding Natuurkunde van de Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen (FWNW) verzorgt participerend en activerend onderwijs, vooral volgens de Socratische lesmethode, aan vwo-afgestudeerden met een S-pakket, met zowel een toegepaste als een theoretische grondslag, binnen een cultuur waarbij integriteit en professionaliteit kernwaarden zijn.

Daarbij spelen het doen van (toegepast) onderzoek en het in dat kader waar mogelijk dienstbaar zijn aan de Surinaamse maatschappij, een belangrijke rol.

Bij de Bacheloropleiding Natuurkunde bestaan er vacatures voor:

DOCENTEN (voltijds/deeltijds)

 

Betreffende de leerlijn THEORETISCHE NATUURKUNDE

 

Het betreft vakken van de Bachelor-II fase (vanaf het 3e semester), met name:

 1. Kwantummechanica
 2. Statistische fysica
 3. Fysische transportverschijnselen
 4. Vastestoffysica en materiaalkunde
 5. Modelleren
 6. Systemen en signalen

 

Daarnaast wordt verwacht dat de docent, indien nodig, na een korte inwerkperiode eerstejaarsvakken (basisvakken) kan verzorgen, met name:

 

Leerlijn Theoretische Natuurkunde:

 1. Elektromagnetisme
 2. Mechanica
 3. Trillingen, Golven en Optica
 4. Warmteleer en Thermodynamica
 5. Moderne Natuurkunde

Leerlijn Experimentele Fysica:

 1. Experimentele Fysica

 

Functie-inhoud:

Het verzorgen en ontwikkelen van wetenschappelijk onderwijs, het doen van onderzoek, het verrichten van management – en commissiewerkzaamheden en dienstverlening.

 

Dat houdt vooral in:

Onderwijstaken:

 • Bijdragen aan de ontwikkeling en het actueel houden van het curriculum en de literatuur van de opleiding op universitair niveau;
 • Verzorgen van colleges;
 • Begeleiden van studenten met hun studieproject en afstudeerproject.

Onderzoekstaken:

 • Verrichten van wetenschappelijk onderzoek het eigen vakgebied rakende;
 • Initiëren van zelfstandige onderzoeksprojecten en fondsenwerving voor de Bacheloropleiding Natuurkunde;
 • Opzetten en uitvoeren van eigen onderzoek waarbij collegae, studenten en assistenten worden betrokken;
 • Participatie in lopende onderzoeksprojecten;
 • Publiceren en verslaglegging van onderzoeksresultaten;

 

Dienstverlenende taken:

 • Initiëren van dienstverlenende projecten met externen;
 • Deelnemen aan werkgroepen /commissies van de universiteit/faculteit en extern;
 • Inzetten van wetenschappelijke kennis voor assistentie van het management bij de

studierichting, evenals onderzoeks- en onderwijsversterkende activiteiten.

Functieprofiel:

 • U heeft minimaal een afgeronde MSc opleiding in Natuurkunde of aanverwant vakgebied aan een erkende universiteit;
 • U bent bij voorkeur gepromoveerd op een vakgebied dat gerelateerd is aan ten minste één van vier genoemde vakken;
 • U heeft bij voorkeur aantoonbare vakspecialistische onderwijservaring binnen het Hoger

Wetenschappelijk Onderwijs;

 • U heeft bij voorkeur enige jaren aantoonbare ervaring in het begeleiden van WO-studenten in afstudeeronderzoek;
 • U bent bereid uw certificaat Docent Professionalisering Onderwijs (DPO) te behalen;
 • U bent bereid tot deelname aan de training Docent Professionalisering Onderzoek (DPR);
 • U bent bereid een PhD traject in te gaan indien u nog niet gepromoveerd bent;
 • U heeft goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift (Nederlands/ Engels);
 • U beschikt over leidinggevende capaciteiten en ervaring;
 • U heeft bij voorkeur ervaring met het verrichten van wetenschappelijk onderzoek;
 • U heeft bij voorkeur ervaring met het voorbereiden van onderzoek manuscripten voor peer

review;

 • U heeft een wetenschappelijke instelling;
 • U heeft bij voorkeur een academisch netwerk voor het domein Natuurkunde en een netwerk

voor de wetenschappelijke beroepspraktijk.

 

Informatie:

Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij de richtingscoördinator van Natuurkunde, de heer ir. Otto Spong, telefoon +597(0) 8651757 of per e-mail op otspong@gmail.com

 

Sollicitatie:

Geef in uw motivatiebrief aan hoe deze baan aansluit op uw ambitie en voor welke vakken u solliciteert. Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een volledig cv met tenminste 2 (twee) (wetenschappelijke) referenten kunt u uiterlijk 24 april 2023 richten aan de HR Manager, drs. M. E. Achthoven, in    het BAK-gebouw, Universiteitscomplex – Leysweg of per email: recruitment@uvs.edu

Gaarne in het e-mail subject vermelden: ‘Voornaam achternaam/ sollicitatie Bacheloropleiding Natuurkunde’

 

By Comments off april 3, 2023