Op de Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen bestaat er momenteel bij de studierichting Scheikunde plaatsingsmogelijkheid voor twee

Docenten (VOLTIJDS)

met expertise in Analytische Chemie, Anorganische Chemie, Fysische Chemie en/of Organische Chemie

 

Functie-inhoud:

Het verzorgen van onderwijs op bachelorniveau, onderzoek en dienstverlening

 

Dat houdt onder andere in:

Onderwijstaken:

  • Bijdragen aan de ontwikkeling van het curriculum van de opleiding op universitair niveau;
  • Verzorgen van onderwijs in de desbetreffende onderdelen op universitair niveau en alles wat daarmee samenhangt, zoals toetsen, begeleiden, enz.;
  • Begeleiden van studenten met hun afstudeerproject;
  • Samenwerken in teamverband aan onderwijsevaluatie en -verbetering.

 

Onderzoekstaken:

  • Verricht onderzoek conform het onderzoeksprogramma van de studierichting.

 

Dienstverlenende taken:

  • Verricht dienstverlening, intern en extern, conform het plan van de studierichting.

 

Functieprofiel:

  • Minimaal afgeronde universitaire Doctoraal- of Masteropleiding in Analytische Chemie, Anorganische Chemie, Fysische Chemie en/of Organische Chemie;
  • Minimaal twee jaar werkervaring op een Chemisch laboratorium met ervaring in synthese,- en analysetechnieken;
  • Bij voorkeur twee jaren onderwijservaring op HBO/Universitair niveau;
  • Bereid zijn om trainingen te volgen ter bevordering van deskundigheid (Docent Professionalisering Onderwijs en Docent Professionalisering Research).

 

Informatie:

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de richtingscoördinator mevrouw dr. J. Kartopawiro door te e-mailen naar joelle.kartopawiro@uvs.edu.

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties voorzien van een motivatiebrief, CV en kopieën van diploma’s kunt u uiterlijk 9 januari 2023 richten aan de HR Manager, drs. M.E. Achthoven, in het BAK-gebouw, Universiteitscomplex Leysweg of e-mailen naar recruitment@uvs.edu.

Gaarne in het onderwerp vermelden: ´Voor + achternaam/ Sollicitatie studierichting´

By Comments off december 20, 2022