Op de Faculteit der Maatschappijwetenschappen (FMijW) bestaat momenteel bij de studierichting Economie plaatsingsmogelijkheid voor

Een docent Bedrijfseconoom (voltijds/deeltijds)

 

Functie-inhoud:

Het verzorgen van onderwijs op bachelor niveau, het doen van onderzoek en het verrichten van management en commissie werkzaamheden (dienstverlening).

 

Dat houdt vooral in:

Onderwijs taken:

 • bijdragen aan de ontwikkeling van het curriculum van de opleiding op universitair niveau;
 • verzorgen van onderwijs in de onderdelen: Audit en Externe verslaggeving, op universitair niveau en alles wat daarmee samenhangt (toetsen, begeleiden, enz.);
 • selecteren van relevante te bestuderen literatuur het onderdeel betreffende;
 • begeleiden van studenten met hun afstudeerprojecten;
 • samenwerken in teamverband aan onderwijsevaluatie en onderwijsverbetering.

 

Onderzoekstaken:

 • verrichten van wetenschappelijk onderzoek het eigen vakgebied rakende;
 • opzetten en uitvoeren van eigen onderzoek en studenten hierbij betrekken;
 • verbreden van kennis over statistiekmethoden en technieken van wetenschappelijk onderzoek betreffende het vakgebied en deze ook toepassen;
 • publiceren van onderzoeksresultaten;

 

Dienstverlenende taken:

 • deelnemen aan werkgroepen /commissies van de universiteit/faculteit en extern;
 • inzetten van wetenschappelijke kennis voor maatschappelijke vooruitgang en kennisverspreiding;
 • inzetten voor actieve en creatieve wetenschapscommunicatie.

 

Functieprofiel:

 • Minimaal afgeronde Doctoraal- of Masteropleiding in Bedrijfseconomie;
 • Bij voorkeur ervaring met het verzorgen van onderwijs binnen het Hoger Onderwijs en affiniteit met Audit en Externe verslaggeving;
 • Bereid zijn in een PHD-traject te gaan.
 • Bereid zijn om trainingen ter bevordering van deskundigheid (Docent Professionalisering Onderwijs en Docent Professionalisering Research) te volgen

 

Informatie:

Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij de Richtingscoördinator Economie, mevrouw mr. Aruna Rampersad te bereiken op telefoon 465558 toestelnummer 3851 of per email aruna.rampersad@uvs.edu

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van kopie van diploma’s en een CV met vermelding van contactdata van tenminste 2 (twee) (wetenschappelijke) referenten kunt u uiterlijk 31 juli 2023 richten aan de HR Manager, drs. M.E. Achthoven, in het BAK-gebouw Universiteitscomplex – Leysweg of per email recruitment@uvs.edu

Gaarne in subject vermelden: ‘Voornaam + achternaam/ Sollicitatie Bacheloropleiding Economie’.

 

 

By Comments off juli 17, 2023