Op de Faculteit der Juridische Wetenschappen (FJW) bestaat er bij de Bachelor in de Rechtswetenschap met name het vakgebied Internationaal Recht momenteel plaatsingsmogelijkheid

Een docent (deeltijds)
met expertise in Caribische Rechtsstelsel (2x)

 

Functie-inhoud:

Het verzorgen van onderwijs op bachelorniveau, het doen van onderzoek en het verrichten van management en commissie werkzaamheden (dienstverlening) en het volgen van cursussen voor bij- en nascholing.

 

Dat houdt onder andere in:

 

Onderwijstaken:

 • Bijdragen aan de ontwikkeling van het curriculum van de opleiding op universitair niveau;
 • Verzorgen van onderwijs in de desbetreffende vakgroep thema’s/onderdelen op universitair niveau en alles wat daarmee samenhangt, zoals het bestuderen en bijhouden van recente vakliteratuur, het toetsen, het corrigeren, het begeleiden, enz.;
 • Begeleiden van studenten met hun afstudeerproject;
 • Samenwerken in teamverband aan onderwijsevaluatie en –verbetering.

 

Onderzoekstaken:

 • Verrichten van wetenschappelijk onderzoek het eigen vakgebied rakende;
 • Opzetten en uitvoeren van eigen onderzoek en studenten hierbij betrekken;
 • Publiceren van onderzoeksresultaten.

 

Dienstverlenende taken:

 • Verricht dienstverlening, intern (deelnemen aan werkgroepen, commissies) en extern, conform het plan van de Faculteit der Juridische Wetenschappen.

 

Functieprofiel:

 • Afgeronde universitaire Doctoraal- of Masteropleiding in de Rechtswetenschap of equivalent;
 • Minimaal twee jaar werkervaring in het vakgebied Internationaal Recht;
 • Bij voorkeur enige jaren onderwijs-en onderzoekservaring op Universitair/Hbo-niveau.

 

Informatie:

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de Richtingscoördinator, mr. J. Kasdipowidjojo, te bereiken op telefoonnummer 465558 toestel 2388 of per email: RC-FJW@uvs.edu of het Decanaat e-mail: FJW-Decanaat@uvs.edu.

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een cv kunt u uiterlijk 17 november 2023 richten aan de HR Manager, drs. M.E. Achthoven, in het BAK-gebouw Universiteitscomplex – Leysweg 86 of per email recruitment@uvs.edu

Gaarne als subject vermelden: ‘Voornaam + achternaam/ Sollicitatie Bacheloropleiding in de Rechtswetenschap’.

By Comments off oktober 22, 2023