Op de Faculteit der Maatschappijwetenschappen (FMijW) bestaat er bij de Masteropleiding in Education and Research for Sustainable Development momenteel plaatsingsmogelijkheid voor

Eén docent (deeltijds)
 met expertise in Duurzame Ontwikkeling, Management en Innovatie

 

Functie-inhoud:

Het verzorgen van onderwijs op masterniveau en begeleiden van studenten in hun afstudeertraject.

 

Dat houdt onder andere in:

Onderwijstaken:

  • Bijdragen aan de ontwikkeling van het curriculum van de opleiding op universitair niveau;
  • Verzorgen van onderwijs in de desbetreffende onderdelen op universitair niveau en alles wat daarmee samenhangt, zoals toetsen, begeleiden, enz.;
  • Begeleiden van studenten met hun afstudeerproject;
  • Samenwerken in teamverband aan onderwijsevaluatie en -verbetering;

 

Dienstverlenende taken:

  • Verricht dienstverlening, intern en extern, conform het plan van de masteropleiding;
  • Bewaakt de leerlijnen binnen de MERSD;

 

Functieprofiel:

  • Bij voorkeur een afgerond PhD – opleiding met als expertise Duurzame Ontwikkeling, Management en Innovatie met minimaal twee jaren onderwijservaring op Universitair niveau;
  • Bij voorkeur twee jaar werkervaring in de brede praktijk bij een bedrijf of de overheid;
  • Bij voorkeur een DPO/BKO opleiding;

 

Informatie:

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de Opleidingscoördinator, Dr. W. S. Malgie bereiken op telefoonnummer 465558 toestel  2406 of wasudha.malgie@uvs.edu.

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een cv kunt u uiterlijk 21 juli 2022 richten aan de HR Manager, drs. M.E. Achthoven, in het BAK-gebouw Universiteitscomplex – Leysweg of per email recruitment@uvs.edu

Gaarne in subject vermelden: ‘Voornaam + achternaam/ Sollicitatie Masteropleiding MERSD

By Comments off juni 21, 2022