Op de Faculteit der Juridische Wetenschappen (FJW) bestaat er bij de Bachelor in de Rechtswetenschap met name het vakgebied Privaatrecht momenteel plaatsingsmogelijkheid

Een docent (deeltijds)
met expertise in Internationaal Privaatrecht

 

Functie-inhoud:

Het verzorgen van onderwijs op bachelorniveau, het doen van onderzoek en het verrichten van management en commissie werkzaamheden (dienstverlening) en het volgen van cursussen voor bij- en nascholing.

 

Dat houdt onder andere in:

 

Onderwijstaken:

 • Bijdragen aan de ontwikkeling van het curriculum van de opleiding op universitair niveau;
 • Verzorgen van onderwijs in de desbetreffende vakgroep thema’s/onderdelen op universitair niveau en alles wat daarmee samenhangt, zoals het bestuderen en bijhouden van recente vakliteratuur, het toetsen, het corrigeren, het begeleiden, enz.;
 • Begeleiden van studenten met hun afstudeerproject;
 • Samenwerken in teamverband aan onderwijsevaluatie en –verbetering.

 

Onderzoekstaken:

 • Verrichten van wetenschappelijk onderzoek het eigen vakgebied rakende;
 • Opzetten en uitvoeren van eigen onderzoek en studenten hierbij betrekken;
 • Publiceren van onderzoeksresultaten.

 

Dienstverlenende taken:

 • Verricht dienstverlening, intern (deelnemen aan werkgroepen, commissies) en extern, conform het plan van de Faculteit der Juridische Wetenschappen.

 

Functieprofiel:

 • Afgeronde universitaire Doctoraal- of Masteropleiding in de Rechtswetenschap of equivalent;
 • Minimaal twee jaar werkervaring in het vakgebied Privaatrecht;
 • Bij voorkeur enige jaren onderwijs-en onderzoekservaring op Universitair/Hbo-niveau.

 

Informatie:

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de Richtingscoördinator, mr. J. Kasdipowidjojo, te bereiken op telefoonnummer 465558 toestel 2388 of per email: RC-FJW@uvs.edu of het Decanaat e-mail: FJW-Decanaat@uvs.edu.

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een cv kunt u uiterlijk 17 november 2023 richten aan de HR Manager, drs. M.E. Achthoven, in het BAK-gebouw Universiteitscomplex – Leysweg 86 of per email recruitment@uvs.edu

Gaarne als subject vermelden: ‘Voornaam + achternaam/ Sollicitatie Bacheloropleiding in de Rechtswetenschap’.

By Comments off oktober 25, 2023