Op de Faculteit der Humaniora (FdHum) bestaat er bij de Bacheloropleiding Taal en Communicatie momenteel plaatsingsmogelijkheid voor

Een docent (deeltijds) met expertise in Letterkunde

 

Functie-inhoud:

Het verzorgen van onderwijs op bachelorniveau, het doen van onderzoek en het verrichten van management en commissie werkzaamheden (dienstverlening).

 

Dat houdt onder andere in:

 

Onderwijstaken:

  • Bijdragen aan de ontwikkeling van het curriculum van de opleiding op universitair niveau;
  • Verzorgen van onderwijs in de desbetreffende onderdelen op universitair niveau en alles wat daarmee samenhangt, zoals toetsen, begeleiden, enz.;
  • Begeleiden van studenten met hun afstudeerproject;
  • Samenwerken in teamverband aan onderwijsevaluatie en -verbetering;

 

Onderzoekstaken:

  • Verricht onderzoek conform het onderzoeksprogramma van de studierichting Taal en Communicatie.

Dienstverlenende taken:

  • Verricht dienstverlening, intern en extern, conform het plan van de studierichting Taal en Communicatie.

 

Functieprofiel:

  • Afgeronde universitaire Doctoraal- of Masteropleiding in de Nederlandse taal/ Master of Arts;
  • Bij voorkeur enige jaren onderwijs-en onderzoekservaring op Universitair/HBO-niveau.

Informatie:

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de Richtingscoördinator, mevrouw M. Rotsburg MSc, te bereiken op telefoonnummer 465558 toestel 2382 of per email marjorie.rostburg@uvs.edu of via het secretariaat fdhum@uvs.edu

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een cv kunt u uiterlijk 7 februari 2024 richten aan de HR Manager, drs. M.E. Achthoven, in het BAK-gebouw Universiteitscomplex – Leysweg of per email recruitment@uvs.edu

Gaarne in subject vermelden: ‘Voornaam + achternaam/ Sollicitatie Bacheloropleiding Taal en Communicatie.

By Comments off januari 24, 2024