Bij de Faculteit der Maatschappijwetenschappen bestaat er per 01 oktober 2023 een vacature bij de studierichting Psychologie (bachelor) voor:

Een docent (deeltijds)
met expertise in Methoden en Technieken

 

Functie-inhoud:

Het verzorgen van onderwijs op bachelor niveau, onderzoek en dienstverlening

 

Dat houdt onder ander in:

Onderwijstaken:

 • bijdragen aan de ontwikkeling van het curriculum van de opleiding op universitair niveau;
 • bijdragen aan het accreditatieproces van de studierichting;
 • plannen, inrichten, verzorgen, monitoren en evalueren van onderwijs in de desbetreffende onderdelen op universitair niveau en alles wat daarmee samenhangt (toetsen, begeleiden, enz.);
 • selecteren van relevante te bestuderen literatuur het onderdeel betreffende;
 • begeleiden van studenten met hun afstudeerthesis;
 • samenwerken in teamverband aan onderwijsevaluatie en onderwijsverbetering.

 

Onderzoekstaken:

 • Verricht onderzoek conform het onderzoeksprogramma van de studierichting

 

Dienstverlenende taken:

 • Verricht dienstverlening, intern en extern, conform het plan van de studierichting

 

Functieprofiel:

 • Minimaal MSc. of drs. in Psychologie of gedragswetenschappen
 • Bij voorkeur minimaal 2 jaar ervaring met het verzorgen van onderwijs binnen het Hoger Onderwijs;
 • Bereid zijn in een PhD-traject te gaan;
 • Bereid zijn om trainingen ter bevordering van deskundigheid (Docent Professionalisering Onderwijs en Docent Professionalisering Research) te volgen.

 

Informatie:

Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij de Richtingscoördinator mevr. M.R. Sanches op telefoon 465558 toestelnummer 2218 of per email manon.sanches@uvs.edu

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van kopie van diploma’s en een CV met vermelding van contactdata van tenminste 2 (twee) (wetenschappelijke) referenten kunt u uiterlijk 18 december 2023 richten aan de HR Manager, mevr. drs. M.E. Achthoven, BAK-gebouw, Universiteitscomplex – Leysweg of per e-mail: recruitment@uvs.edu.

Gaarne in subject vermelden: ‘Voornaam + Naam/ Sollicitatie Bacheloropleiding Psychologie’.

By Comments off december 4, 2023