Bij de Faculteit der Maatschappijwetenschappen (FMijW) bestaat er momenteel bij de studierichting Economie plaatsingsmogelijkheid voor

een docent (deeltijds) met expertise in Wetenschapsfilosofie

 

Functie-inhoud:

Het verzorgen van onderwijs op bachelor niveau voor studenten van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen, studierichting Economie

 

Dat houdt onder andere in:

Onderwijs taken:

  • bijdragen aan de ontwikkeling van het curriculum van de opleiding op universitair niveau;
  • verzorgen van onderwijs in de desbetreffende onderdelen op universitair niveau en alles wat daarmee samenhangt (toetsen, begeleiden, enz.);
  • selecteren van relevante te bestuderen literatuur het onderdeel betreffende;
  • begeleiden van studenten met hun afstudeer project;
  • samenwerken in teamverband aan onderwijsevaluatie en onderwijsverbetering.

 

Functieprofiel:

  • MSc, Drs. of daaraan gelijkgesteld met affiniteit voor Bedrijfseconomie en Algemene Economie;
  • Bij voorkeur ervaring met het verzorgen van onderwijs binnen het Hoger Onderwijs.

 

Informatie:

Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij de Richtingscoördinator Economie, de heer B. Mathoera te bereiken op telefoon 465558 toestelnummer 3851 of per email Bisnoepersad.Mathoera@uvs.edu

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van kopie van diploma’s en een CV met vermelding van contactdata van tenminste 2 (twee) (wetenschappelijke) referenten kunt u uiterlijk 21 juli 2022  richten aan de HR Manager, drs. M.E. Achthoven, in het BAK-gebouw Universiteitscomplex – Leysweg of per email recruitment@uvs.edu

Gaarne in subject vermelden: ‘Sollicitatie Bacheloropleiding Economie’.

 

 

By Comments off juni 21, 2022