Op de Faculteit der Medische Wetenschappen (FMeW) bestaat er plaatsingsmogelijkheid voor

Een docent (voltijds)
Gezondheidsvoorlichting en Gedragsverandering (BCC)

 

Functie-inhoud:

Het verzorgen van onderwijs op bachelor- en masterniveau, het doen van onderzoek en het verrichten van management en commissie werkzaamheden (dienstverlening) en het volgen van cursussen voor bij- en nascholing.

 

Dat houdt onder andere in:

 

Onderwijstaken:

 • Verzorgen van colleges Gezondheidsvoorlichting en Gedragsverandering voor studenten van de studierichting Geneeskunde, Public Health en Fysiotherapie;
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van het curriculum van de opleiding op universitair niveau;
 • Verzorgen van onderwijs in de desbetreffende vakgroep thema’s/onderdelen op universitair niveau en alles wat daarmee samenhangt, zoals het bestuderen en bijhouden van recente vakliteratuur, het toetsen, het corrigeren, het begeleiden, enz.;
 • Begeleiden van studenten met hun afstudeerproject;
 • Samenwerken in teamverband aan onderwijsevaluatie en –verbetering.

 

Onderzoekstaken:

 • Deelname aan lopende en nog op te zetten wetenschappelijke onderzoeksprojecten;
 • Verrichten van wetenschappelijk onderzoek het eigen vakgebied rakende;
 • Opzetten en uitvoeren van eigen onderzoek en studenten hierbij betrekken;
 • Publiceren van onderzoeksresultaten.

 

Dienstverlenende taken:

 • Verricht dienstverlening, intern (deelnemen aan werkgroepen, commissies) en extern, conform het plan van de Faculteit der Medische Wetenschappen.

 

Functieprofiel:

 • Tenminste een MSc diploma in Public Health met specialisatie in behavioural science of een vergelijkbare opleiding op zak hebben;
 • Bij voorkeur een afgerond PHD in Public Health of daaraan gelijkgesteld;
 • Beschikken over aantoonbare ervaring op het gebied van onderzoek in Public Health, inclusief de opzet, uitvoer, begeleiding, interpretatie en rapportage van onderzoeksprojecten;
 • Beschikken over didactische kwaliteiten alsmede aantoonbare ervaring op het gebied van onderwijs in Gezondheidsvoorlichting en Gedragsverandering en/of een daaraan verwante discipline;
 • Beschikken over goede communicatieve vaardigheden in woord en schrift van de Nederlandse en Engelse taal;
 • Beschikken over leidinggevende eigenschappen;
 • In teamverband kunnen werken en stressbestendig zijn;
 • Beschikken over uitstekende contactuele eigenschappen.

 

Informatie:

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de Richtingscoördinator van de studierichting Public Health, Mw. Dr. Ingrid Krishnadath, te bereiken op toestelnummer 680 of per email fmew.rc.publichealth@uvs.edu.

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een cv kunt u uiterlijk 16 november 2023 richten aan de HR Manager, drs. M.E. Achthoven, in het BAK-gebouw Universiteitscomplex – Leysweg 86 of per email recruitment@uvs.edu.

Gaarne als subject vermelden: ‘Voornaam + achternaam/ Sollicitatie Docent Public Health’

By Comments off november 1, 2023