Bij de Faculteit der Technologische Wetenschappen bestaat bij de studierichting Infrastructuur plaatsingsmogelijkheid bij hun nieuwe opleiding Civiele Techniek voor

Een docent (voltijds)  met expertise in Constructies

 

Functie-inhoud:

Het verzorgen van onderwijs op bachelorniveau, het doen van onderzoek en het verrichten van management en commissie werkzaamheden (dienstverlening).

 

Dat houdt onder andere in:

 

Onderwijstaken:

  • Bijdragen aan de ontwikkeling van het curriculum van de opleiding op universitair niveau;
  • Verzorgen van onderwijs in de desbetreffende onderdelen op universitair niveau en alles wat daarmee samenhangt, zoals toetsen, begeleiden, enz.;
  • Begeleiden van studenten met hun afstudeerproject;
  • Samenwerken in teamverband aan onderwijsevaluatie en -verbetering;

 

Onderzoekstaken:

  • Verricht onderzoek conform het onderzoeksprogramma van de studierichting.

 

Dienstverlenende taken:

  • Verricht dienstverlening, intern en extern, conform het plan van de studierichting Infrastructuur.

 

Functieprofiel:

  • Afgeronde universitaire Doctoraal- of Masteropleiding in Civiele Techniek met

specialisatie in Construction Engineering (Mechanica & Constructies);

  • Minimaal 2 jaar werkervaring in de brede praktijk van constructie van gebouwen en andere civiele werken;
  • Bij voorkeur enige jaren onderwijservaring op HBO/Universitair niveau.

 

Informatie:

Voor nadere informatie bent u terecht bij de richtingscoördinator van Infrastructuur, de heer S. Kishoen Misier, MSc, toestelnummer 2353 of per email sahadew.kishoenmisier@uvs.edu

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van kopie van diploma’s en een CV met vermelding van contactdata van tenminste 2 (twee) (wetenschappelijke) referenten kunt u richten aan de HR Manager, mevr. drs. M.E. Achthoven, BAK-gebouw, Universiteitscomplex – Leysweg of per e-mail: recruitment@uvs.edu.

Gaarne in subject vermelden: ‘Sollicitatie Bacheloropleiding Infrastructuur/ Civiele Techniek’

By Comments off december 23, 2021