Op de Faculteit der Maatschappijwetenschappen (FMijW) bestaat er bij de Masteropleiding in Education and Research for Sustainable Development momenteel plaatsingsmogelijkheid voor

Eén docent (voltijds)
 met expertise in Educatie in Duurzame Ontwikkeling

 

Functie-inhoud:

Het verzorgen van onderwijs op masterniveau, onderzoek en dienstverlening

 

Dat houdt onder andere in:

Onderwijstaken:

 • Bijdragen aan de ontwikkeling van het curriculum van de opleiding op universitair niveau;
 • Verzorgen van onderwijs in de desbetreffende onderdelen op universitair niveau en alles wat daarmee samenhangt, zoals toetsen, begeleiden, enz.;
 • Begeleiden van studenten met hun afstudeerproject;
 • Samenwerken in teamverband aan onderwijsevaluatie en -verbetering;
 • Onderhoud van regelmatig contact met het Beroepenveld, alumni, studenten en andere stakeholders ter bevordering/incorporeren van de SDG’s in het MERSD curriculum;

 

Onderzoekstaken:

 • Verricht onderzoek conform het onderzoeksprogramma van de masteropleiding;

 

Dienstverlenende taken:

 • Verricht dienstverlening, intern en extern, conform het plan van de masteropleiding;
 • Ondersteunt in het accreditatieproces van de opleiding;
 • Stelt de MERSD nieuwsbrief samen;
 • Beheert en assisteert in gebruik van Moodle;
 • Ondersteunt in het bewaken en coördineren van het rooster;
 • Communiceert als tussenpersoon met docenten en studenten;
 • Bewaakt en coördineert het rooster;

 

Functieprofiel:

 • Afgerond PhD – opleiding in Educatie in Duurzame Ontwikkeling met aantoonbare wetenschappelijk onderzoekservaring;
 • Minimaal drie jaren onderwijservaring op Universitair niveau;
 • Minimaal twee jaar werkervaring in educatie en duurzame ontwikkeling;
 • Bij voorkeur een DPO/BKO opleiding;

 

Informatie:

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de Opleidingscoördinator, Dr. W. S. Malgie bereiken op telefoonnummer 465558 toestel  2406 of wasudha.malgie@uvs.edu.

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een cv kunt u uiterlijk 21 juli 2022 richten aan de HR Manager, drs. M.E. Achthoven, in het BAK-gebouw Universiteitscomplex – Leysweg of per email recruitment@uvs.edu

Gaarne in subject vermelden: ‘Voornaam + achternaam/ Sollicitatie Masteropleiding MERSD

By Comments off juni 21, 2022