Op de Faculteit der Humaniora (FdHum) bestaat er bij de studierichting Bachelor Taal en Communicatie momenteel plaatsingsmogelijkheid voor

Een docent (voltijds)
 met expertise in Taalbeheersing en Taalkunde

 

Functie-inhoud:

Het verzorgen van onderwijs op bachelorniveau en het doen van onderzoek en dienstverlening.

 

Dat houdt onder andere in:

Onderwijstaken:

  • Bijdragen aan de ontwikkeling van het curriculum van de opleiding op universitair niveau;
  • Verzorgen van onderwijs in de desbetreffende onderdelen op universitair niveau en alles wat daarmee samenhangt, zoals toetsen, begeleiden, enz.;
  • Begeleiden van studenten met hun afstudeerproject;
  • Samenwerken in teamverband aan onderwijsevaluatie en -verbetering;

 

Onderzoekstaken:

  • Verricht onderzoek conform het onderzoeksprogramma van de studierichting Taal en Communicatie

 

Dienstverlenende taken:

  • Verricht dienstverlening, intern en extern, conform het plan van de studierichting Taal en Communicatie

 

Functieprofiel:

  • Afgeronde universitaire Doctoraal- of Masteropleiding in de Nederlandse taal/ Master of Arts;
  • Bij voorkeur twee jaren onderwijservaring op HBO/Universitair niveau.

 

Informatie:

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de RC van de opleiding, mevrouw Marjorie Rotsburg MSc, te bereiken op telefoonnummer 465558 toestel 2382 of per email marjorie.rotsburg@uvs.edu

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een cv kunt u uiterlijk 7 juli 2023 richten aan de HR Manager, drs. M.E. Achthoven, in het BAK-gebouw Universiteitscomplex – Leysweg of per email recruitment@uvs.edu

Gaarne in subject vermelden: ‘Voornaam + achternaam/ Sollicitatie Bacheloropleiding Taal en Communicatie

By Comments off mei 15, 2023