Op het Waterbouwkundig Laboratorium van de Afdeling Infrastructuur van de Faculteit Technologische Wetenschappen, bestaat er momenteel tijdelijk ten behoeve van het project plaatsingsmogelijkheid voor een

Financieel-Administratief assistent

 

Doel van de functie:

Uitvoeren van administratieve en financiële werkzaamheden ten behoeve van het project van de Faculteit, zodanig dat deze bijdragen aan een tijdige en juiste (administratieve) verwerking en vastlegging van gegevens.

 

Functie-inhoud:

 • Telefoongesprekken beantwoorden en doorverbinden;
 • Schrijven en distribueren van e-mail, correspondentiememo’s, brieven, formulieren;
 • Opvolgen van project gerelateerde zaken zoals het versturen van berichten, het aannemen en voeren van telefoongesprekken, het opvragen van facturen;
 • Opzetten en onderhouden van een passend projectregistratiesysteem, inclusief het registreren en beheren van alle inkomende en uitgaande correspondentie;
 • Assisteren bij de voorbereiding van projectactiviteiten, waaronder vergaderingen, workshops, training, veldbezoeken, inclusief het voorbereiden van achtergronddocumenten, en het bieden van ondersteuning bij evenementen die nodig kunnen zijn;
 • Zorg voor tijdige reacties op vragen en correspondentie van en naar het project;
 • Contactenlijst bijhouden;
 • Voer alle andere taken uit zoals toegewezen door de projectmanager;
 • Onderhoud regelmatig contact met projectbelanghebbenden, consultants, veld- en veldwerkers om informatie uit te wisselen over de voortgang van de activiteiten;
 • Financiële rapportages opstellen, volgens de richtlijnen van de IDB en AdeKUS.
 • En verricht alle in het verlengde hiervan horende werkzaamheden.

 

Functieprofiel:

 • Minimaal een afgerond Middelbare diploma;
 • Minimaal 3 jaar ervaring in administratief/financieel management.
 • Vloeiend in de Nederlandse, Surinaamse (Sranang Tongo) en Engelse taal.
 • Duur: 40 maanden, met kans tot mogelijke verlenging;
 • Ervaring met Word en Excel.
 • Een kritische, op verbetering gerichte attitude;
 • Samenwerkingsgericht en teamspeler;
 • Een klant- en servicegerichte instelling;
 • Interger en geheimhouding
 • Accuraat;
 • Stressbestendig;
 • Het eigen werk goed kunnen plannen en organiseren.

 

Informatie:

Voor nadere informatie bent u terecht bij de programmamanager, prof. S. Naipal via mobiel, (597) 8715714 of e-mail naipals@yahoo.com/Sieuwnath.Naipal@uvs.edu.

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een CV kunt u tot uiterlijk 18 maart 2024 richten aan de  HR-Manager, mevr. drs. M. E. Achthoven, BAK-gebouw, Universiteitscomplex – Leysweg of per email recruitment@uvs.edu.

 

By Comments off maart 5, 2024