Bij de Bibliotheek van de Universiteit van Suriname bestaat plaatsingsmogelijkheid voor een

Hoofd Bibliotheek

 

Doel van de functie:

Het coördineren en het operationeel leiden van het team, teneinde gebruikers te voorzien én te ondersteunen bij het verkrijgen van gewenste wetenschappelijke informatie op onderwijs- en onderzoeksgebied.

 

Functie-inhoud:
  • Stelt mede het bibliotheekbeleid vast en draagt zorg voor een optimale uitvoering hiervan;
  • Draagt zorg voor het verder ontwikkelen van een optimale dienstverlening;
  • Draagt zorg voor de werkprocessen binnen de afdelingen van de universiteitsbibliotheek: Front- en Back Office, Medische Informatievoorziening;
  • Stuurt het personeel zodanig aan dat die op doelmatige, efficiënte en kwalitatieve wijze de werkuitvoering doet;
  • Ziet toe op een optimale interne kwaliteitszorg;
  • Ziet toe op en draagt zorg voor een functionele technologische infrastructuur en adequaat ruimtebeheer.
  • Draagt zorg voor de vakinhoudelijke/ professionele ontwikkeling van de medewerkers.
Functieprofiel:
 • Minimaal een afgeronde HBO/Bachelor opleiding Bibliotheekwezen en Informatiekunde óf een afgeronde HBO/Bachelor opleiding in de Geesteswetenschappen en 2 jaren ervaring in leidinggeven op specifiek bedoeld gebied;
 • Affiniteit met informatievoorziening;
 • Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Kunnen functioneren in teamverband;
 • Organisatorische kwaliteiten, flexibiliteit en zelfstandigheid;
 • Inzicht in administratieve procedures;
 • Accuratesse, initiatiefrijk, pragmatische en resultaatgerichte houding;
 • Analytisch en conceptueel denkvermogen.

 

Informatie:

Voor nadere informatie bent u terecht bij de Directeur Bibliotheek, mw. drs. J.W.F. Smith, te bereiken op telefoon 465558 toestel 2265 of per email jane.smith@uvs.edu

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een CV kunt u richten aan de HR Manager, mevr. drs. M. E. Achthoven, BAK-gebouw, Universiteitscomplex – Leysweg of per email recruitment@uvs.edu

By Comments off mei 4, 2020