Op het Bureau van de Universiteit is er plaatsingsmogelijkheid voor een

Hoofd Facilitair Beheer

 

Doel van de functie:

 • Coördineren en leiden van alle facilitaire diensten en onderhoudsplannen binnen de afdeling Facilitair Beheer om bij te dragen tot de doelstellingen (i.e. de realisatie van de missie) van de AdeKUS. Dit alles dient te gebeuren binnen het financiële, organisatorische, structureel en reglementair kader van de AdeKUS.
 • Realiseren van de omschreven jaarlijkse doelstellingen en jaaractieplannen, teneinde de faciliteiten in goede staat en beschikbaar te hebben voor de AdeKUS;

 

Functie-inhoud:

 • Formuleert in overleg met de Directeur van het Bureau het meerjaren faciliteiten plan (onderhouds- en inspectie), een daaraan gekoppelde begroting voor elk jaar;
 • Vertaalt het goedgekeurde meerjarenplan top-down, in concrete, tactische, individuele en/of team, operationele doelstellingen en draagt verantwoordelijkheid voor een juiste en tijdige uitvoering hiervan;
 • Draagt zorg dat de begrote middelen effectief en efficiënt ingezet worden om de resultaten te behalen;
 • Ziet toe op een verantwoorde uitvoering van de facilitaire planning en projecten (inspectie en onderhoud) afgestemd op de bedrijfsprocessen binnen de organisatie van de AdeKUS en onderneemt tijdig actie bij gesignaleerde afwijkingen;
 • Toezien op het tijdig afhandelen van storingsmeldingen;
 • Vraagt offertes op bij dienstverleners/ bedrijven conform AO-procedure en de richtlijnen voor “good governance” voor de uit te voeren werkzaamheden;
 • Bewaakt de voortgang en de kwaliteit van de door externen te leveren diensten en werkzaamheden (contractnaleving);
 • Rapporteert maandelijks (schriftelijk) over de beheersing van de operationele activiteiten (inspectie, onderhoud en storingen);
 • Ziet toe op een adequate registratie van verrichte werkzaamheden en bevindingen en het bijhouden van de administratie van deze werkzaamheden.

 

Functieprofiel:

 • Minimaal een afgeronde Bacheloropleiding in het vakgebied Bouwkunde, Civiele Techniek, Werktuigbouw of Electrotechniek en minimaal 5 jaren met een trackrecord als leidinggevende op het facilitair vakgebied;
 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
 • Op verbetering gerichte attitude;
 • Samenwerkingsgericht en teamspeler;
 • Onafhankelijk en objectief;
 • Kritisch en resultaatgericht.

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een relevante CV kunt u tot uiterlijk 27 januari 2023 richten aan de HR. Manager, drs. M. E. Achthoven, BAK-gebouw, Universiteitscomplex – Leysweg of per email recruitment@uvs.edu

By Comments off januari 13, 2023