Op het Bureau van de Universiteit bestaat er plaatsingsmogelijkheid voor een:

Hoofd Financiële Zaken

 

Doel van de functie:

Zorgen voor een juiste verzameling, verwerking en verstrekking van financiële informatie, zodanig dat de informatie tijdig beschikbaar is t.b.v. de verantwoording die daarvoor dient te worden afgelegd.

 

Functie-inhoud:

 • Zorgdragen voor tijdige en betrouwbare gegevensverwerking door de Financiële Zaken;
 • Zorgdragen voor efficiënte administratie en eenduidige richtlijnen en procedures;
 • Verschaffen van inzicht in de liquiditeitspositie;
 • Zorgdragen voor tijdig afhandeling van crediteuren en debiteuren;
 • Toezien op juistheid en volledigheid van een subadministratie debiteuren (–per afzonderlijke studentdebiteur en overige debiteur) bijgehouden;
 • Toezien op adequate kasinstructies voor de hoofd-, valuta-, pantry en projectkas;
 • Toezien op een verantwoorde uitvoering van de kas –en banktransacties en administratie;
 • Zorgdragen voor de tijdig- en juistheid van de salaris-uitbetalingsstukken;
 • Zorgdragen voor gedegen rapportages t.b.v. beleidsevaluatie en besluitvorming;
 • Zorgdragen voor volledige en tijdige rapportages;
 • Motiveren van de medewerkers van de afdeling.

 

Functieprofiel:

 • Minimaal een afgeronde Bacheloropleiding in het vakgebied bedrijfseconomie en minimaal 3 jaren met een trackrecord als leidinggevende op het vakgebied;
 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
 • Een op verbetering gerichte attitude;
 • Verantwoordelijk en oplossingsgericht;
 • Samenwerkingsgericht en teamspeler;
 • Onafhankelijk en objectief;
 • Kritisch en resultaatgericht zijn.

 

Informatie:

Voor nadere informatie bent u terecht bij mw. S. Sahadew-Lall, MSc, Manager Finance en Control, op toestelnummer 2397 of per email sadhana.sahadewlall@uvs.edu

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een CV kunt u uiterlijk 2 maart 2023 richten aan mevr. drs. M. E. Achthoven, HR Manager, BAK-gebouw, Universiteitscomplex – Leysweg of per email recruitment@uvs.edu

By Comments off februari 2, 2023