Op de afdeling Human Resources Management (HRM) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname bestaat er plaatsingsmogelijkheid voor een

Hoofd HR Services

 

Doel van de functie:

Zorgdragen voor een optimaal verloop van de personeelsprocessen, door het uitvoeren van  voorlichtende en management-ondersteunende administratieve en beheersmatige werkzaamheden ten behoeve van de AdeKUS, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures, CAVR, wet- en regelgeving.

 

Functie-inhoud:

 • (Het mede) Registreren, actualiseren en beheren van personeels- en formatiegegevens, conform de Administratieve richtlijnen, procedures en formats;
 • Toezien op adequaat beheer van de personeelsdossiers en de formatieoverzichten en zorgdragen voor een actueel, correct en volledig personeelsinformatiebestand;
 • Toezien op een goede en verantwoorde uitvoering van de CAVR, wet en regelgeving
 • Toezien op een gedegen registratie van vergoedingen, ziekteverzuim, verlof, zwangerschap en van overige individuele arbeidsvoorwaardelijke situaties, regelingen en afspraken;
 • De salarisadministratie tijdig voorzien van informatie over personeelsgerelateerde mutaties;
 • Zorgdragen voor een adequate inrichting van (onderdelen van) (administratieve) procedures en systemen o.b.v. beleidsrichtlijnen, wet- en regelgeving en informatiebehoeften voor gebruikers;
 • Adviseren van leidinggevenden, collega’s of individuele medewerkers over toepasbaarheid en mogelijkheden van regelingen en procedures en over de organisatorische en/of individuele consequenties hiervan;
 • Zorgdragen voor en bewaken van administratieve, procedurele en facilitaire afhandeling bij werving, selectie, aanstelling, bevordering, overplaatsing en uitdiensttreding van medewerkers;
 • Bewaken van de voortgang van afspraken en (juridische) termijnen in relatie tot de arbeidsovereenkomsten;
 • Zorgdragen voor een goede bewaking van afgesproken termijnen voor functionerings- of en beoordelingsgesprekken en toezien op adequate vastlegging en verwerking daarvan;
 • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor vragen van sollicitanten, (voormalig) medewerkers en leidinggevenden op het gebied van arbeidsvoorwaarden, regelingen, procedures en loopbaan-ontwikkelingsmogelijkheden o.b.v. de interne richtlijnen en bevoegdheden en de CAVR;
 • Aanleveren van managementinformatie;
 • Verrichten van alle in het verlengde van de functie liggende werkzaamheden.

 

Functieprofiel:

 • Minimaal een afgeronde Bacheloropleiding in het vakgebied Bedrijfskunde of HRM en minimaal 5 jaren aantoonbare werkervaring in een leidinggevende functie belast met personeelsadministratie en personeelsbeheer;
 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid;
 • Een kritische, op verbetering gerichte attitude;
 • Samenwerkingsgericht en teamspeler;
 • Onafhankelijkheid, Accuraat en Stressbestendig;
 • Een positieve instelling en het vermogen om op flexibele wijze met veranderingen en nieuwe zaken om te gaan;
 • Een klant- en servicegerichte instelling;
 • Het eigen werk goed kunnen plannen en organiseren.

 

Informatie:

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de HR. Manager, drs. M. E. Achthoven, te bereiken op toestelnummer 2396 of per mail Monique.Achthoven@uvs.edu.

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een relevante cv kunt u uiterlijk 26 maart 2024 richten aan de Voorzitter van het BvU, prof. dr. S. Venetiaan, Secretariaat bestuurskantoor van de AdeKUS of per mail via het e-mailadres: board@uvs.edu.

Gaarne in subject vermelden: ‘Sollicitatie Hoofd HR Services’. 

 

 

By Comments off maart 12, 2024