Op het Bestuur van de Universiteit bestaat er plaatsingsmogelijkheid voor een

Hoofd Interfacultair Centrum

 

Doel van de functie:

Het Hoofd IfC draagt zorg voor dat het onderzoeksprogramma, het onderwijsprogramma en het dienstverleningsaanbod worden ontwikkeld en goed uitgevoerd. Communicatie en afstemming met faculteiten en andere belanghebbenden is hierin van groot belang. In de eerste twee jaar zal de focus vooral op ontwikkeling en universiteitsbrede implementatie van het faculteitsoverstijgende onderwijs liggen.

 

Functie-inhoud:

Resultaat:

 • Uitgewerkt onderwijsprogramma-aanbod, inclusief rubrics ten behoeve van toetsing, voor zowel Persoonlijke Vaardigheden als Academische Vaardigheden;
 • Succesvolle implementatie van de vakken Persoonlijke Vaardigheden en Academische Vaardigheden bij alle faculteiten/opleidingen, waaronder afstemming met het vervolgtraject binnen de opleidingen;
 • Gekwalificeerd docententeam dat actief werkt aan eigen professionalisering en optimaal wordt ingezet bij het onderwijs aan de verschillende studierichtingen en onderzoek en dienstverlening.
 • Onderzoeksprogramma aansluitend bij de taakstelling van het IfC;
 • Aantrekkelijk dienstverleningsaanbod dat aansluit bij interne en externe behoefte;
 • Uitgewerkt communicatiebeleid, waarin de informatievoorziening naar interne en externe belanghebbenden is opgenomen;
 • Goed functionerend kwaliteitszorgsysteem.

 

Taken:

 • Leidt de universiteitsbrede implementatie van de vakken persoonlijke en academische vaardigheden, waaronder het (door)ontwikkelen van deze vakken;
 • Onderhoudt contact met de RCs van alle studierichtingen om de vakken aangeboden vanuit het IfC optimaal te laten aansluiten bij/in te passen in hun curricula;
 • Verzorgt onderwijs op een van de deelgebieden binnen het IfC;
 • Draagt zorg voor het evalueren en verder ontwikkelen van het faculteitsoverstijgende onderwijs aan de universiteit;
 • Ontwikkelt en draagt bij aan een adequaat dienstverleningsaanbod aansluitend bij de interne en externe behoefte;
 • Ontwikkelt en participeert in onderzoeksprogramma met betrekking tot studiesucces;
 • Stuurt de coördinatoren Persoonlijke Vaardigheden en Academische Vaardigheden aan;
 • Draagt zorg voor optimale personeelsplanning/bezetting op basis van hun onderwijs-, onderzoeks- en dienstverleningstaken;
 • Ziet toe op correcte uitvoering van de werkzaamheden op het gebied van onderzoek, onderwijs en dienstverlening van de medewerkers van het IfC;
 • Onderhoudt contacten met externe en interne stakeholders ten behoeve van afstemming op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, binnen het vakgebied en de faculteiten.

 

Functieprofiel:
 • Een Masteropleiding in bij voorkeur een van de sociale of geesteswetenschappen.
 • Leidinggevende ervaring;
 • Onderwijs- en onderzoekservaring;
 • Inzicht in persoonlijke en academische vaardigheden;
 • Ervaring in (het opzetten van) interne en externe dienstverlening;
 • Kennis van de ontwikkeling van de adolescent/jongvolwassene;
 • Proactief, zelfsturend en verantwoordelijk;
 • Probleemoplossend denkvermogen en handelen;
 • Sterke communicatieve vaardigheden.

 

Informatie:

Voor nadere informatie bent u terecht bij mevr. G. J. Visser – Wijnveen, Manager Kwaliteitszorg, op telefoon 465558 toestelnummer 2221 of per email gerda.visser-wijnveen@uvs.edu

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een CV kunt u richten aan mevr. drs. M. E. Achthoven, HR Manager, BAK-gebouw, Universiteitscomplex – Leysweg of per email recruitment@uvs.edu

By Comments off mei 4, 2020