Op de afdeling Universitair Centrum voor Informatie Technologie (UCIT) bestaat er plaatsingsmogelijkheid voor een

Hoofd Werkplekautomatisering (Systeembeheer)

 

Doel van de functie:

 • Het maken van adviesvoorstellen voor PC hardware en software op basis van de behoeften van de organisatieonderdelen van de universiteit en na goedkeuren implementatie daarvan;
 • Het zorgdragen voor adequate automatiseringsgraad op de werkplekken, afgestemd op de behoeften van de afdelingen/functionarissen
 • Het leidinggeven en aansturen van de unit medewerkers van de afdeling werkplek Automatisering.

 

Functie-inhoud:

 • Bijdragen aan het beleid en jaarplanning van de afdeling UCIT.
 • Zorgdragen voor het effectief beheer van werkplekdiensten, conform het beleid van de afdeling en van de Universiteit;
 • Zorgdragen voor effectieve en efficiënte besteding van de toegewezen middelen;
 • Uitvoering geven aan het Informatie Management Plan volgens vastgelegde richtlijnen (AUP) voor de werking van de afdeling;
 • Zorgdragen voor adequate automatisering op de diverse werkplekken van de universiteit aan de hand van overeengekomen prestatienormen;
 • Zorgdragen voor tijdige aanleg van pc-netwerken op de werkplekken, alsook tijdig geïnitieerde preventieve en correctieve maatregelen;
 • Zordragen voor effectieve planning van installatie en regulier onderhoud van AdeKUS desktops, laptops met bijbehorende randapparatuur;
 • Bewaking van de optimale en efficiënte werking van de dagelijkse ICT dienst, teneinde de te voldoen aan de behoefte van de klant;
 • Beschikbaar stellen van gebruikershandleidingen en adequate ondersteuning van gebruikers;
 • Zorgdragen voor gemotiveerde en de vakinhoudelijke/professionele ontwikkeling van de medewerkers van de afdeling.

 

Functieprofiel:

 • Afgeronde HBO ICT opleiding inclusief MCSA, MCSE, CCNA /CCND Certificaten;
 • Ervaring met Linux systemen;
 • Kennis van ITIL-processen/ ITIL certificaat;
 • Netwerk kennis; switches, routers, firewalls, load balancers, vpn devices;
 • Minimaal 5 jaar werkervaring in de ICT branche: aantoonbare relevante kennis en kunde over netwerk- en systeembeheer;
 • Aandacht voor details en een innoverend en aanpassingsvermogen hebben;
 • Assertief en besluitvaardig handelen;
 • Resultaatgerichte en kwaliteitsgerichte opstelling

 

Informatie:

Voor nadere informatie bent u terecht bij de heer Jerry Teixeira, MSc, Manager UCIT, op toestelnummer 2429 of per email jerry.teixeira@uvs.edu

 

Sollicitatie:

Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een CV kunt u richten aan mevr. drs. M. E. Achthoven, HR Manager, BAK-gebouw, Universiteitscomplex – Leysweg of per email recruitment@uvs.edu

By Comments off februari 27, 2024